اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
دکتر صدری گروه تاریخ 041-42425311-13 292
دکتر پولادی گروه برق-مکانیک 041-42425311-13 294
خانم علیزاده کارشناس امور آموزشی(برق-مکانیک-کامپیوتر) 041-42425311-13 202
خانم  نادی کارشناس امور آموزشی(علوم دامی-دامپزشکی) 041-42425311-13 343-246
آقای آقای کارشناس امور آموزشی(انسانی- معارف اسلامی) 041-42425311-13 248
یونس معصومی کارشناس امور آموزشی(عمران-مشاوره) 041-42425311-13 264
آقای زمانی کارشناس ا.آ(پایه-تربیتی-روانشناسی-غذایی-کشاورزی) 041-42425311-13 272
خانم میرحاج بابازاده کارشناس امور آموزشی(هنر-معماری) 041-42425311-13 329
- - مدیر امور دانشجوئی 42425311-13 419

1 2 3 4