نام : علي

 نام خانوادگي : نوشادی

 سمت : رئيس امور فارغ التحصيلان

 تحصيلات : فوق ليسانس

 سوابق : آزمایشگاه

 شماره تماس : 041-42421340

 شماره داخلی : 417

 محل خدمت : امور فارغ التحصیلان

<< بازگشت به ليست