نام : مهدی

 نام خانوادگي : طلائی

 تحصيلات : لیسانس

 سوابق : مدیر دانشجوئی در سال های قبل

 شرح وظايف : پذیرش ، راهنمائی و مشاوره دانشجویان ورودی جدید

 آدرس : شبستر - جنب پارک آزادگان

 شماره تماس : 42425311-13

 شماره داخلی : 221

 نام ارگان : دانشگاه آزاد اسلامی

<< بازگشت به ليست