نام : دکتر سعید

 نام خانوادگي : احمدی

 سمت : سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع

 تحصيلات : دکتری

 شماره تماس : 041-42424273

 شماره داخلی : 245

<< بازگشت به ليست