نام : خانم

 نام خانوادگي : زاهدی

 سمت : دفتر ریاست(رسیدگی به مکاتبات)

 تحصيلات : فوق لیسانس

 شماره تماس : 041-42423046

 شماره داخلی : 229-241

<< بازگشت به ليست