نام : رحمان

 نام خانوادگي : تاری

 سمت : دفتر ریاست(مدیریت ملاقاتها)

 تحصيلات : فوق لیسانس

 شماره تماس : 041-42423046

 شماره داخلی : 228

<< بازگشت به ليست