نام : خانم

 نام خانوادگي : علیزاده

 سمت : کارشناس امور آموزشی(برق-مکانیک-کامپیوتر)

 تحصيلات : فوق لیسانس

 شماره تماس : 041-42425311-13

 شماره داخلی : 202

<< بازگشت به ليست