نام : خانم

 نام خانوادگي : نادی

 سمت : کارشناس امور آموزشی(علوم دامی-دامپزشکی)

 تحصيلات : لیسانس

 شماره تماس : 041-42425311-13

 شماره داخلی : 343-246

<< بازگشت به ليست