نام : یونس

 نام خانوادگي : معصومی

 سمت : کارشناس امور آموزشی(عمران-مشاوره)

 تحصيلات : فوق لیسانس

 شماره تماس : 041-42425311-13

 شماره داخلی : 264

<< بازگشت به ليست