نام : خانم

 نام خانوادگي : میرحاج بابازاده

 سمت : کارشناس امور آموزشی(هنر-معماری)

 تحصيلات : فوق لیسانس

 شماره تماس : 041-42425311-13

 شماره داخلی : 329

<< بازگشت به ليست