نام : دکتر

 نام خانوادگي : پولادی

 سمت : گروه برق-مکانیک

 تحصيلات : دکتری تخصصی

 شماره تماس : 041-42425311-13

 شماره داخلی : 294

<< بازگشت به ليست