نام : جواد

 نام خانوادگي : پابخش

 سمت : مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

 تحصيلات : فوق لیسانس

 سوابق : مدیر فناوری اطلاعات

 آدرس : شبستر

 شماره تماس : 04142421826

 شماره داخلی : 457

 محل خدمت : فناوری

<< بازگشت به ليست