نام : دکتر محمد

 نام خانوادگي : صدقیان

 سمت : سرپرست معاونت علمی(آموزشی،پژوهشی)

 تحصيلات : دکتری

 سوابق : مدیر گروه

 شماره تماس : 041-42422421

 شماره داخلی : 213

 محل خدمت : دفتر استخدام هیات علمی

<< بازگشت به ليست