دوشنبه ٢٩ مهر ١٣٩٨
Fmenu Not Found

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 ویا


جبرانی/غیبت تاریخ غیبت/جبرانی نام استاد نام درس توضیحات تاریخ ثبت ویرایش حذف
عدم تشکیل 98/07/28 ليلا محمديان کليه دروس کلاس استاد ليلا محمديان کليه دروس در مورخه 98/07/28تشکيل نخواهد شد 1398/07/28 7:58:43
عدم تشکیل 98/07/28 شمس الله عسگر پور کليه دروس کلاس استاد شمس الله عسگر پور کليه دروس در مورخه 98/07/28تشکيل نخواهد شد 1398/07/28 14:9:3
عدم تشکیل 98/07/28 رستم رستمي کليه دروس کلاس استاد رستم رستمي کليه دروس در مورخه 98/07/28تشکيل نخواهد شد 1398/07/28 14:9:28
جبراني 23و16و9-98/08/02 عابدين زاده کارگاه -سيم پيچي2 کلاس جبراني استاد عابدين زاده کارگاه -سيم پيچي2 در مورخه 23و16و9-98/08/02تشکيل خواهد شد 1398/07/28 14:6:2
جبراني 98/08/01 فره وش بيولوژي سلولي ازساعت 12:45 الي 14:15 و 14:30 الي 16 کلاس جبراني استاد فره وش بيولوژي سلولي ازساعت 12:45 الي 14:15 و 14:30 الي 16 در مورخه 98/08/01تشکيل خواهد شد 1398/07/23 9:41:38
جبراني 98/07/28 فره وش بيولوژي سلولي ازساعت 12:45 الي 14:15 و14:30 الي 16 کلاس جبراني استاد فره وش بيولوژي سلولي ازساعت 12:45 الي 14:15 و14:30 الي 16 در مورخه 98/07/28تشکيل خواهد شد 1398/07/23 9:39:40
جبراني 98/07/30 فره وش مباني سلولي و مولکولي ازساعت 14:30 الي 16 کلاس جبراني استاد فره وش مباني سلولي و مولکولي ازساعت 14:30 الي 16 در مورخه 98/07/30تشکيل خواهد شد 1398/07/23 11:15:49
عدم تشکیل 98/07/23 و98/07/30 خانم منجمي کليه دروس کلاس استاد خانم منجمي کليه دروس در مورخه 98/07/23 و98/07/30 تشکيل نخواهد شد 1398/07/22 16:31:29
جبراني 98/07/29 رسولي طراحي فروگاه ساعت 10 الي 11/30 کلاس جبراني استاد رسولي طراحي فروگاه ساعت 10 الي 11/30 در مورخه 98/07/29تشکيل خواهد شد 1398/07/22 11:20:38
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد