.
سه شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٠

شماره تلفنهای مستقیم و داخلی دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

بخش

شماره تلفن (کد شهرستان 041)

تلفنخانه دانشگاه

شماره های 42425311 الی 42425313

ریاست دانشگاه

42423046   داخلی  238   فکس 42424927

معاون اداری و مالی

شماره مستقیم 42424273 داخلی   245

معاون دانشجویی

داخلی  418

معاون پژوهش و فناوری

شماره مستقیم  42423016  داخلی 441

معاون آموزشی

داخلی 213

معاون عمرانی

شماره مستقیم  42426560  داخلی   434

روابط عمومی و اطلاع رسانیر

شماره مستقیم 42426556 داخلی 231 و 218

مدیریت حراست

شماره مستقیم  42421116  داخلی   241

آدرس پستی دانشگاه:
شبستر-جنب پارک آزادگان-دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
- کد پستی: 5381637181

فاکس 04142424927
نشانه اینترنتی :
 Http://www.iaushab.ac.ir

پست الکترونیکی:info@iaushab.ac.ir

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927