.
سه شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٠

 

رئیس برنامه و بودجه : آقای دکتر شاهین تفنگدارزاده

دکترای شیمی

 

  اهم وظایف:

1- تنظیم بودجه سالانه واحد براساس آیین نامه ها و سیاستهای کلی دانشگاه آزاد اسلامی

2-تنظیم بودجه پژوهشی واحد و تصویب آن

3- آنالیز بودجه و ارائه گزارشهای سه ماهه به منطقه و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927