يکشنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٧
Fmenu Not Found

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 ویا


جبرانی/غیبت تاریخ غیبت/جبرانی نام استاد نام درس توضیحات تاریخ ثبت ویرایش حذف
جبراني 97/03/07 خسروي فر برنامه سازي پيشرفته ازساعت 8 الي 12:30 کلاس جبراني استاد خسروي فر برنامه سازي پيشرفته ازساعت 8 الي 12:30 در مورخه 97/03/07تشکيل خواهد شد 1397/03/06 15:1:56
جبراني 97/03/10 زارعان استاتيک ازساعت8 الي 13:30 کلاس جبراني استاد زارعان استاتيک ازساعت8 الي 13:30 در مورخه 97/03/10تشکيل خواهد شد 1397/03/06 12:14:38
جبراني 97/03/10 بيضاء آز. ماشين 2 ساعت 11الي 12:20 کلاس جبراني استاد بيضاء آز. ماشين 2 ساعت 11الي 12:20 در مورخه 97/03/10تشکيل خواهد شد 1397/03/04 9:41:28
جبراني 97/03/11 خانم باقري مقدمه برمهندسي پزشکي (بيومواد)ازساعت 8الي 9:30 کلاس جبراني استاد خانم باقري مقدمه برمهندسي پزشکي (بيومواد)ازساعت 8الي 9:30 در مورخه 97/03/11تشکيل خواهد شد 1397/03/04 11:1:35
جبراني 97/03/08 صابري کليه دروس بترتيب روز پنجشنبه کلاس جبراني استاد صابري کليه دروس بترتيب روز پنجشنبه در مورخه 97/03/08تشکيل خواهد شد 1397/03/03 13:27:35
جبراني 97/03/09 خانم عظيمي آيين زندگي ساعت 14 کلاس جبراني استاد خانم عظيمي آيين زندگي ساعت 14 در مورخه 97/03/09تشکيل خواهد شد 1397/03/02 15:4:59
جبراني 97/03/06 نجف دخت متون فقه ازساعت 11الي 12:20 و12:20 الي 13:40 کلاس جبراني استاد نجف دخت متون فقه ازساعت 11الي 12:20 و12:20 الي 13:40 در مورخه 97/03/06تشکيل خواهد شد  
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد