سه شنبه ٢٢ آبان ١٣٩٧
Fmenu Not Found

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 ویا


جبرانی/غیبت تاریخ غیبت/جبرانی نام استاد نام درس توضیحات تاریخ ثبت ویرایش حذف
جبراني 97/08/23 خانم عظيمي آيين زندگي -ساعت 14/30 الي16 کلاس جبراني استاد خانم عظيمي آيين زندگي -ساعت 14/30 الي16 در مورخه 97/08/23تشکيل خواهد شد 1397/08/21 15:22:29
جبراني 97/08/21 دکتر آقايي درس جنين شناسي -کليه گروهها- کلاس203 از ساعت 16 کلاس جبراني استاد دکتر آقايي درس جنين شناسي -کليه گروهها- کلاس203 از ساعت 16 در مورخه 97/08/21تشکيل خواهد شد 1397/08/21 14:16:13
جبراني 97/08/27 ظروفي روان شناسي تبليغات و رسانه - از ساعت 8 الي 11/30 کلاس جبراني استاد ظروفي روان شناسي تبليغات و رسانه - از ساعت 8 الي 11/30 در مورخه 97/08/27تشکيل خواهد شد 1397/08/21 13:47:59
عدم تشکیل 97/08/28 ستايش کليه دروس کلاس استاد ستايش کليه دروس در مورخه 97/08/28تشکيل نخواهد شد 1397/08/21 11:47:45
عدم تشکیل 97/08/21 خانم شکر زاده کليه دروس کلاس استاد خانم شکر زاده کليه دروس در مورخه 97/08/21تشکيل نخواهد شد 1397/08/20 9:6:17
جبراني 97/09/16 خانم فرهوش آمار زيستي-مربوط به روزهاي سه شنبه از ساعت8 الي 16 کلاس جبراني استاد خانم فرهوش آمار زيستي-مربوط به روزهاي سه شنبه از ساعت8 الي 16 در مورخه 97/09/16تشکيل خواهد شد 1397/08/20 9:51:43
عدم تشکیل 97/08/20 و 97/08/21يکشنبه ودوشنبه خانم ميرزاخاني کليه دروس کلاس استاد خانم ميرزاخاني کليه دروس در مورخه 97/08/20 و 97/08/21يکشنبه ودوشنبه تشکيل نخواهد شد 1397/08/20 8:5:8
جبراني 97/08/27 کرمي فارماکولوژي 2 ساعت 8:15الي11:30 وزيان تخصصي ساعت 14:30 الي 17:30 کلاس جبراني استاد کرمي فارماکولوژي 2 ساعت 8:15الي11:30 وزيان تخصصي ساعت 14:30 الي 17:30 در مورخه 97/08/27تشکيل خواهد شد 1397/08/20 16:39:5
جبراني 97/08/27 خانم تحويدار زبان تخصصي متون حقوقي 2 ار ساعت 10 الي 11/30 کلاس جبراني استاد خانم تحويدار زبان تخصصي متون حقوقي 2 ار ساعت 10 الي 11/30 در مورخه 97/08/27تشکيل خواهد شد 1397/08/20 13:50:44
جبراني 97/08/22 اوجاقي دروس جبراني طبق برنامه روز يکشنيه کلاس جبراني استاد اوجاقي دروس جبراني طبق برنامه روز يکشنيه در مورخه 97/08/22تشکيل خواهد شد 1397/08/20 13:43:31
جبراني 97/08/30 و97/09/14 و97/09/28 خانم حسين زاده باکتري شناسي عمومي از ساعت 10 -11/30 کلاس جبراني استاد خانم حسين زاده باکتري شناسي عمومي از ساعت 10 -11/30 در مورخه 97/08/30 و97/09/14 و97/09/28تشکيل خواهد شد 1397/08/09 11:44:7
جبراني 97/08/23 ستايش مباني ديجيتال ازساعت 16الي17:30 تجزيه وتحليل سيستمها ازساعت 14:30 الي 16 درکلاس 308 کلاس جبراني استاد ستايش مباني ديجيتال ازساعت 16الي17:30 تجزيه وتحليل سيستمها ازساعت 14:30 الي 16 درکلاس 308 در مورخه 97/08/23تشکيل خواهد شد  
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد