چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
Fmenu Not Found

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 ویا


جبرانی/غیبت تاریخ غیبت/جبرانی نام استاد نام درس توضیحات تاریخ ثبت ویرایش حذف
عدم تشکیل 98/08/23 اناري کليه دروس کلاس استاد اناري کليه دروس در مورخه 98/08/23تشکيل نخواهد شد 1398/08/22 9:19:41
عدم تشکیل 98/08/23 حسين نوروزي کليه دروس کلاس استاد حسين نوروزي کليه دروس در مورخه 98/08/23تشکيل نخواهد شد 1398/08/22 15:41:53
جبراني 98/08/26 خانم تحويدار زبان خازجي ازساعت 14:30 الي 16 کلاس جبراني استاد خانم تحويدار زبان خازجي ازساعت 14:30 الي 16 در مورخه 98/08/26تشکيل خواهد شد 1398/08/22 14:30:16
جبراني 98/09/05 خانم تحويدار فنون يادگيري- ازساعت 12:45 الي 16 کلاس جبراني استاد خانم تحويدار فنون يادگيري- ازساعت 12:45 الي 16 در مورخه 98/09/05تشکيل خواهد شد 1398/08/22 14:28:34
جبراني 98/08/27 خانم تحويدار زبان خارجه روز دوشنبه - از ساعت 10 الي11/30 کلاس جبراني استاد خانم تحويدار زبان خارجه روز دوشنبه - از ساعت 10 الي11/30 در مورخه 98/08/27تشکيل خواهد شد 1398/08/22 12:35:11
جبراني 98/09/29 خانم تحويدار متون نخصصي حقوق 2 از اعت 16 الي 17/30 کلاس جبراني استاد خانم تحويدار متون نخصصي حقوق 2 از اعت 16 الي 17/30 در مورخه 98/09/29تشکيل خواهد شد 1398/08/22 12:32:30
جبراني 98/09/05 خانم تحويدار گفت وشنود ازساعت 8 الي 11/30 کلاس جبراني استاد خانم تحويدار گفت وشنود ازساعت 8 الي 11/30 در مورخه 98/09/05تشکيل خواهد شد 1398/08/22 12:30:9
جبراني 98/09/13 خانم تحويدار گفت وشنود ازساعت 8 الي 11/30 کلاس جبراني استاد خانم تحويدار گفت وشنود ازساعت 8 الي 11/30 در مورخه 98/09/13تشکيل خواهد شد 1398/08/22 12:30:33
عدم تشکیل 98/08/22 دورانديش وصاياي امام (ره) ساعت 16 الي 17:30 کلاس استاد دورانديش وصاياي امام (ره) ساعت 16 الي 17:30 در مورخه 98/08/22تشکيل نخواهد شد 1398/08/22 10:52:35
جبراني 98/09/05 عابدين زاده ماشين جريان مستقيم -ساعت 10 الي 11/30 کلاس جبراني استاد عابدين زاده ماشين جريان مستقيم -ساعت 10 الي 11/30 در مورخه 98/09/05تشکيل خواهد شد 1398/08/21 15:40:10
عدم تشکیل 98/08/22 نيکوکار کليه دروس کلاس استاد نيکوکار کليه دروس در مورخه 98/08/22تشکيل نخواهد شد 1398/08/20 9:55:57
عدم تشکیل 98/08/23 مطلبيان کليه دروس کلاس استاد مطلبيان کليه دروس در مورخه 98/08/23تشکيل نخواهد شد 1398/08/20 15:57:48
عدم تشکیل 98/08/19 نجف دخت قواعد فقه 1 هردو گروه ساعت 16 الي 17:30تشکيل نخواهد شد. بجاي آن هفته آينده شروع کلاس ازساعت 14:30 الي 17:30 خواهد بود. کلاس استاد نجف دخت قواعد فقه 1 هردو گروه ساعت 16 الي 17:30تشکيل نخواهد شد. بجاي آن هفته آينده شروع کلاس ازساعت 14:30 الي 17:30 خواهد بود. در مورخه 98/08/19تشکيل نخواهد شد 1398/08/19 9:31:48
عدم تشکیل 98/08/22 بيضاء اندازه گيري الکترکي ازساعت 8:15 الي 9:45 کلاس استاد بيضاء اندازه گيري الکترکي ازساعت 8:15 الي 9:45 در مورخه 98/08/22تشکيل نخواهد شد 1398/08/16 14:1:8
عدم تشکیل 98/08/23 خانم دکتر فخيمي کليه دروس کلاس استاد خانم دکتر فخيمي کليه دروس در مورخه 98/08/23تشکيل نخواهد شد 1398/08/16 11:38:22
جبراني 23و16و9-98/08/02 عابدين زاده کارگاه -سيم پيچي2 کلاس جبراني استاد عابدين زاده کارگاه -سيم پيچي2 در مورخه 23و16و9-98/08/02تشکيل خواهد شد 1398/07/28 14:6:2
عدم تشکیل 98/08/19 و20 و 26 و 27 وظيفه دوست کليه دروس کلاس استاد وظيفه دوست کليه دروس در مورخه 98/08/19 و20 و 26 و 27 تشکيل نخواهد شد  
جبراني 98/08/29 بيضاء اندازه گيري الکتريکي ازساعت 10الي 11:30 کلاس جبراني استاد بيضاء اندازه گيري الکتريکي ازساعت 10الي 11:30 در مورخه 98/08/29تشکيل خواهد شد  
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد