.
دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر يکي از بزرگترين و توسعه يافته ترين دانشگاه هاي کشور
كسي كه عبادت هاي خالصانه خود را به سوي خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترين مصلحت را به سويش فرو خواهد فرستاد . حضرت زهرا سلام الله عليها **** دانايي توانايي به بار مي آورد ، و دانش دل کهن سالان را جوان مي سازد . حکيم فردوسي خردمند**** در روز قیامت چیزی سنگین تر از خوش اخلاقی در ترازوی اعمال بنده نیست. پیامبر اکرم (ص) **** ـ قالَ (صلى الله علیه وآله): مَنْ مَشى إلى مَسْجِد مِنْ مَساجِدِ اللّهِ، فَلَهُ بِکُّلِ خُطْوَه خَطاها حَتّى یَرْجِعَ إلى مَنْزِلِهِ، عَشْرُ حَسَنات، وَ مَحى عَنْهُ عَشْرُ سَیِّئات، وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجات.([2]) فرمود: هر کس قدمى به سوى یکى از مساجد خداوند بردارد، براى هر قدم ثواب ده حسنه مى باشد تا برگردد به منزل خود، و ده خطا از لغزش هایش پاک مى شود، همچنین در پیشگاه خداوند ده درجه ترفیع مى یابد.***** اخبار دانشگاه آزاد اسلامی شبستر را در تلگرام دنبال کنید ROIAUSHAB@ ****
دوشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٩٨

دکترحبیب اقدم شهریار   

عضو هيأت علمي رسمي تمام وقت 

نشاني الكترونيكي e-mail)):ha_shahryar@yahoo.com

 مرتبه علمي:دانشيار

تحصيلات:

- دوره ليسانس؛ رشته تحصيلي : دامپروری         دانشگاه محل تحصيل :  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز    كشور محل تحصيل : ایران

- دوره فوق ليسانس؛ رشته تحصيلي : علوم دامی      دانشگاه محل تحصيل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج          كشور محل تحصيل : ایران

عنوان پایان نامه: اثر کنجاله زیره در تغذیه گوسفند قزل

- دوره دكتري تخصصي(Ph.D.)؛ رشته تحصيلي : علوم دامی تغذیه دام     دانشگاه محل تحصيل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران       كشور محل تحصيل : ایران               

عنوان پایان نامه: استفاده از نوع چربی بر ویتامینeدر تغذیه مرغ مادر گوشتی بر عملکرد و برخی از فراسنجه های بیو شیمیایی سرم و جوجه درآوری

 

 سابقه تدريس: تدریس از تیر ماه 1376 تاکنون

موضوعات تدريس:دوره کارشناسی:تغذیه دام (1) و (2) و پرورش زنبور عسل

دوره کارشناسی ارشد:تغذیه تکمیلی دام، تغذیه تکمیلی طیور، هضم و متابولیسم، مسایل اختصاصی مرغ تخم گذار، مسایل اختصاصی مرغ مادر

دوره دکتری تخصصی:تغذیه پیشرفته (پروتئین ها و اسیدهای آمینه) و مباحث نوین در تغذیه دام و طیور

 

 سوابق اجرائي در آموزش عالي (دولتي ـ غير دولتي)

الف) رياست دانشگاهآزاد اسلامی مرکز سردرودازاردیبهشت1397 تا خرداد 1397

ب)   معاونت دانشگاهآزاد اسلامی واحد شبستر از سال  شهریور  1384  تا سال  شهریور 1386

حوزه مسئوليت:             پژوهشي

ج)   معاونت دانشگاهآزاد اسلامی واحد شبستر .. از سال آذر  1390  تا سال  تیر ماه  1393

حوزه مسئوليت:            پژوهشي

ه) مديريت گروهعلوم دامی  دانشكدهکشاورزی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر. از سال 1379 تا سال 1381

و) مديريت گروهعلوم دامی  دانشكدهکشاورزی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر. از سال مرداد ماه 1394 تا سال آذر1395

 

نشانها و جوايز علمي:

1- پژوهشگربرتردانشگاه آزاداسلامي واحدشبستر،سال 1386

2- مقام سوم پژوهشگربرتردانشگاه آزاداسلامي واحدشبستر،سال1387

3- پژوهشگربرتردانشگاه آزاداسلامي واحدشبستر،سال 1388

4- پژوهشگربرتردانشگاه آزاداسلامي واحدشبستر،سال 1389

5-پژوهشگربرترگروه كشاورزي درمنطقه13دانشگاه آزاداسلامي سال 1389

چاپ مقالات در مجلات تحت نمایه ISI:

 

-Aghdam Shahryar, H., A.R. Lotfi., M. Bahojb. and A.R. Karami. 2008. Effect of electromagnetic field of cellular phone on cortisol and testosterone hormones rate in Syrian hamsters. International Journal of Zoological Research,4: 230-233(ISI).

- Aghdam Shahryar, H., A. Lotfi., M. Bahojb Ghodsi, and A.R. Karami bonary. 2009. Effects of 900 MHz electromagnetic fields emitted from a cellular phone on the T3, T4, and cortisol levels in Syrian Hamsters. Bull Vet InstPulawy,53: 233-236. (ISI wos).

-Lotfi, Alireza. and H. Aghdam Shahryar. 2009. Effects of 900 MHz electromagnetic fields emitted by cellular phone on total cholesterol and triglyceride levels of plasma in Syrian Hamsters (mesocricetusauratus). Journal of Applied Biological Sciences. 2(3): 85-88 (ISI).

- Sarikhan, M., H. Aghdam Shahryar., K. Nazer-Adl., B. Gholizadeh. and B. Beheshti. 2009. Effects of insoluble fiber on serum biochemical characteristics in broiler. International Journal of Agriculture and Biology. 11(1): 73–76 (ISI).

- Salamatdoust Nobar, R., A. Gorbani., K. Nazeradl., A. Ayazi., A. Hamidiyan., A. Fani., H. Aghdam Shahryar., J. Giyasi ghalehkandi. and V. Ebrahim Zadeh Attari. 2010. Beneficial effects of canola oil on breast fatty acids profile and some of serum biochemical parameters of

      Iranian native turkeys.Journal of Cell and Animal Biology, 4(8): 125- 130 (ISI).

- Sarikhan, M., H. Aghdam Shahryar., B. Gholizadeh., M. Hosseinzadeh., B. Beheshti. and A. Mahmoodnejad. 2010. Effects of insoluble fiber on growth performance, carcass traits and Ileum morphological parameters on broiler chick males. International Journal of Agriculture and Biology, 12(4): 531–536(ISI).

- Ghiasi, J., A.R. Lotfi, ,R. Beheshti., H.Aghdam Shahryar.,H. Karamouz. andK. Nazeradl. 2011. Inovo administration of ghrelin and subsequent intestionalleucineaminopeptidase (LAP) activity in broiler chickens. International Journal of Animal and Veterinary Advances, 3(1): 14-17(ISI).

- Gorbani, A., R. Salamatdoust., U.MehmanNavaz., J. Gyasi., H. Aghdam Shahryar, K. NazerAdl. 2011. Heritability and repeatability estimation in Iranian brown Swiss crossbred dairy cattle population. International Journal of Animal and Veterinary Advances,3 (4): 235-237(ISI).

- Gorbani, A., R. Salamatdoust., U.MehmanNavaz., K. NazerAdl.,  H. Aghdam Shahryar, J. Gyasi. 2011. Comparison of additive genetic parameter in two Iranian crossbred population. International Journal of Animal and Veterinary Advances,3 (4): 238-240(ISI).

- Lotfi, A.R. and H. Aghdam Shahryar. 2011. Seasonal incidence of some economic bee diseaes (Varroosis, Nosemosis and American foulbrood) in honey bee colonies of northeastern Iran. Uludag Bee Journal – Uludagaricilikdergis,11(1): 25- 31(ISI).

- Lotfi, A.R. and H. Aghdam Shahryar.Y. Ebrahimnezhad., J. Shayegh.2011. Effect of in ovo ghrelin administration on serum malondialdehyde level in newly- hatched chickens. Asian Pacific journal of Tropical Biomedicine, 1(6): 47-49(ISI).

- Lotfi, A. R., H. Aghdam Shahryar., J. DolgariSharaf. and A.R. Ashrafi. 2011. Effects of exposure to 50 Hz, 0.5 mT electromagnetic fields during incubation on whole body and internal organs weight in broiler chicks. International Journal of Agriculture and biology, 13(6): 947-950 (ISI).

- Lotfi, A.R., H. Aghdam Shahryar., J. GhiasiGhaleh-Kandi., H.Kaiya. and A.R. Ahmadzadeh. 2011. Inovoadministration of ghrelin and subsequent prolactin level in newly hatched chicks. Journal of Poultry Science. 48(2): 130-132(ISI wos).

- Lotfi, A.R., H. Aghdam Shahryar.,J. GhiasiGhalekandi.,H. Kaiya. and N. Maheri-sis. 2011. Effects of in ovoghrelin  administration on subsequent serum insulin and glucose levels in newly- hatched chicks. Czech journal of animal sceience, 56 (8): 377- 380(ISI wos).

-Lotfi, A.R., H. Aghdam Shahryar.,M. Narimani-Rad. 2011. Plasma lipoprotein profile in newly hatched chicks following in ovo ghrelin administration. Annual review and Research in biology, 1 (4): 117-122(ISI).

- Lotfi, A.R., H. Aghdam Shahryar., M. Narimani-Rad. andJ. Dolgharisharaf. 2011. Changes in the differential leukocyte count in newly hatched chicks following inovo ghrelin administration. Kafkas Universitesi veteriner fakultesi dergisi, 17(6): 949-952(ISI wos).

- Salmanzadeh, M., Y. Ebrahimnejad., H. AghdamShahryar.,A. Gorbani., H. RahimiOskuei. 2011. The effects of in ovo glucose administration on hatching results and subsequent blood glucose concentration in newly- hatched chicks. Journal of Applied Biological Sciences, 5(2): 21-22(ISI).

- Toghyani, M., M.Toghyani., H. Aghdam Shahryar. and M.Zamanizad. 2011. Assessment of growth performance, immune responses, serum metabolites and prevalence of leg weakness in broiler chicks submitted to early- age water restriction. Tropical Animal and Health Production, 43(6): 1183-1189(ISI wos).

- Aghdam Shahryar, H., A. R. Ahmadzadeh., A. Nobakht. A.R. Lotfi. 2012. Possibilities of using biscuit or wafer waste in broiler chicken diets. Kafkas Universitesi veteriner fakultesi dergisi, 18(5):759-762(ISI wos).

- Atrian, P. and H. Aghdam Shahryar. 2012.A review of methane production in ruminants. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 1: 1-6(ISI).

- Salmanzadeh, M., Y. Ebrahimnezhad. and H. Aghdam Shahryar. 2012. Effects of in ovo administration of L-carnitine on hatchability, subsequent performance, carcass traits and blood cholesterol of turkey poults. Revue Médicine Véterinirae, 163(10): 448-453(ISI wos).

- Salmanzadeh, M., Y. Ebrahimnezhad. and H. Aghdam Shahryar.and R. Beheshti. 2012. The effects of in ovo injection of glucose and magnesium in broiler breeder eggs on hatching traits, performance, carcass characteristics and blood parameters of broiler chickens. Arch. Geflügelk. 76(4): 277- 284 (ISI wos).

 - Aghdam Shahryar, H. and A. R. Lotfi. 2013. Effect of in ovo ghrelin administration on thyroid hormones and some of serum biochemical parameters in newly-hatched chicks. Kafkas Universitesi veteriner fakultesi dergisi, 19(5): 857-860(ISI wos).

- Lotfi, A. R., H. Aghdam Shahryar. and H. Kaiya. 2013. Effect of in ovo ghrelin administration on hatching results and post-hatching performance of broiler chickens. Livestock Science, 154: 158-164(ISI wos).

- Nobakht, A., A. Sehati. and H. Aghdam Shahryar. 2013. Effects of varting levels of oxidized fat and copper sulfate on broiler performance, carcass traits, blood metabolites and immune cells. Iranian Journal of Applied Animal Science, 3(1): 189- 194(ISI).

- Pouraziz, S., H. Aghdam Shahryar. and S.Chekani- Azar. 2013. Effects of dietary Saccharomyces cerevisiae and butyric acid glycerides on performance and serum lipid level of broiler chickens. Kafkas Universitesi veteriner fakultesi dergisi, 19(5): 903- 905(ISI wos).

- Salmanzadeh, M. and H. Aghdam Shahryar. 2013. Effects of dietary glutamine addition on growth performance, carcass characteristics and development of the gastrointestinal tract in Japanese quails. Revue Médicine Véterinirae, 164(10): 471-475(ISI wos).

- Salmanzadeh, M. and H. Aghdam Shahryar. 2013. Effects of dietary supplementation with glutamine on growth performance, small intestinal morphology and carcass traits in turkey poults under heat stress. Revue Médicine Véterinirae, 164(10): 476-480(ISI wos).

- Aghdam Shahryar, H. and A. R. Lotfi.  2014. Effects of peptidic growth hormone secretagogue receptor (GHS-R) antagonist [D-Lys3] on some of serum hormonal and biochemical parameters in Wistar rat model. Arq Bras EndocrinolMetab. 58(3), 288 – 291.

- Lotfi, A.R., H. Aghdam Shahryar. and H. Rasoolian.2014. Effects of cornelian cherry (Cornusmasl.) fruit on plasma lipidsm, cortisol, T3 and T4 levels in Hamesters. The Journal of Animal and Plant Sciences, 24(2): 459-462.

- Aghdam Shahryar, H. and A. Lotfi. 2015. The effect of peripheral administration of ghrelin on the performance of growing geese. Arch. Anim. Breed. 1, 1–6.

- Abbaszadeh Mobaraki, M. and H. Aghdam Shahryar. 2015. The impact of different levels of vitamin E and selenium on the performance, quality and the hatchability of eggs from breeding Japanese quails. Iranian Journal of Applied Animal Science. 5(4): 927-932.   

- Arva, S., M. Zendehdel., Y. Ebrahim Nezhad., J. Ghiasi Ghalehkandi. and H. Aghdam Shahryar. 2015. Role of opioid receptors on food choice and macronutrient. International Journal of Peptide Research and Therapeutics. Published online: 14 December 2015.

- Salmanzadeh, M., H. Aghdam Shahryar and A. R. Lotfi. 2015. Effect of in ovofeeding of butyric acid on hatchability, performance and small intestinal morphology of turkey poults. Kafkas Univ Vet Fak Derj. 21 (1): 19-25.

- Ghodrat, A.,A.Yaghobfar.,Y.Ebrahimnezhad.,H.Aghdam Shahryar.and A.Ghorbani. 2015. In vitro binding capacity of organic (wheat bran and rice bran) and inorganic (perlite) sources for Mn, Zn, Cu, and Fe. Journal of Applied Animal Reserch, in press

-  Goli, S. and H. Aghdam Shahryar. 2015. Effect of enzymes supplementation (Rovabioand Kemin) me on some blood biochemical parameters, performance  and carcass characterizes in broiler chickens. Iranian Journal of Applied Animal Science. 5(1), 127-131.

- Aghdam Shahryar, H. and A. Lotfi. 2016. Effects of peripheral administration of ghrelin antagonist [D-Lys3]-GHRP-6 on growth performance and blood biochemical indices in broiler chickens. Arch. Anim. Breed.59: 113–119.

 - Salmanzadeh, M., Y. Ebrahimnezhad., H. Aghdam Shahryar. and J. Ghiasi Ghaleh-Kandi. 2016. The effects of in ovo feeding of glutamine in broiler breeder eggs on hatchability, development of the gastrointestinal tract, growth performance and carcass characteristics of broiler chickens. Arch. Anim. Breed. 59, 235–242.

- Aghdam Shahryar, H. and A. Lotfi. 2017. Effect of ghrelin administration on serum corticostrone, T3, T4 and some biochemical indices in the Turkey (Meleagridis gallopova). Int J Pept Res Ther.

- Gholipour, V., M. Chamani., H.  Aghdam Sharyar., A. A. Sadeghi. and  M. A. Afshar. 2017. Effects of dietary L-glutamine supplement on performance, egg quality, fertility and some blood biochemical parameters in Guinea Fowls (Numida meleagris). Kafkas Univ Vet Fak Derg, 23 (6): 903-910.

- Arva, Sh., M,  Zendehdel., Y. EbrahimNezhad, J. Ghiasi Ghalehkandi, Sh. Hassanpour. and H. Aghdam Shahryar. 2017.  Effect of opioid receptors agonists on feeding behaviour using different diets in ad libitum fed neonatal chicken. Czech J. Anim. Sci., 62(3): 98–109.

-  Asadi‐Dizaji, A., H. Aghdam Shahryar. and N. Maheri‐Sis. 2017.  Effect of levels of oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) on performance and blood biochemical characteristics in Japanese quails (Coturnix coturnix). Iranian Journal of Applied Animal Science. 7(4): 687-691.

- Aghdam Shahryar, H. and A. Lotfi. 2018. Effects of peripheral ghrelin on growth performance, selected blood biochemical parameters and thyroid hormone in Japanese quail (Coturnix coturnix japonica).   Ankara Üniv Vet Fak Derg, 65: 79-83.

- Aghdam Shahryar, H., A. Ahmadzadeh. and A. Nobakht. 2018.  Effects of different levels of Licorice (Glycyrrhiza glabra) medicinal plant powder on performance, egg quality and some of serum biochemical arameters in laying hens. Iranian Journal of Applied Animal Science. 8(1): 119-124.

- Fouladi, P., Y. Ebrahimnezhad,  H. Aghdam Shahryar, N. Maheri. and  A. Ahmadzadeh. 2018. Effects of organic acids supplement on performance, egg traits, blood serum biochemical parameters and gut microflora in female Japanese quail (Coturnix coturnix japonica). Brazilian Journal of Poultry Science, 20 (1): 133- 144.

 

 

مقالات در مجلات معتبر فارسی

 - اقدم شهریار، ح.، ر. سلامت‌دوست.، س. چکانی آذر. و ع. لک. 1388. ارزیابی کیفی تخم‌مرغ های حاصل از مرغان تغذیه شده با روغن ماهی و ویتامین A. مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. دوره 3 ، ضمیمه شماره 2، صفحات 376- 374.

- اقدم شهریار، ح.، م. نریمانی‌راد.، م. قادری‌جویباری. و م. گلشن ظروفی. 1389. بررسی اثر باکتری‌های تولیدکننده فیتاز در دوره‌های مختلف پرورش بر عملکرد و قابلیت هضم برخی مواد معدنی در جوجه‌های گوشتی. مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج. سال چهارم، شماره دهم، صفحات 16- 7.

- نریمانی راد، م.، غ. مقدم.، ب. عمواوغلی. وح. اقدم شهریار. 1388. بررسی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژیکی گوسفند سویه قزل در شرایط چرای آزاد. مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج. سال چهارم، شماره دهم، صفحات 173-171.

- چکانی آذر، س.، ح. اقدم شهریار و پ. فرهومند. 1388. کاهش نسبت اسیدهای چرب امگا -6 به امگا-3 و میزان کلسترول و تری‌گلیسرید گوشت با جایگزینی روغن ماهی در جیره جوجه‌های نر گوشتی. مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج. سال چهارم، شماره دهم، صفحات 36-33.

- نوبخت، ع. و ح. اقدم شهریار. 1388.اثرات استفاده از سطوح مختلف چربی و روغن بر عملکرد و صفات کیفی تخم‌مرغ در مرغان تخم‌گذار. دانش و پژوهش علوم دامی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج. شماره 4، صفحات 93- 85.

- نوبخت، ع. و ح.اقدم شهریار. 1388. اثرهای سطوح مختلف مخمر نانوایی بر عملکرد و صفات تخم‌مرغ در مرغ‌های تخم‌گذار. فصلنامه تخصصی علوم دامی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شماره 2، جلد 2، صفحات 78- 71.

- نریمانی راد، م.، ع. نوبخت. و ح. اقدم شهریار. 1389. اثرات استفاده از سطوح مختلف اوره و ملاس بر عملکرد، برخی صفات تخم‌مرغ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون مرغ‌های تخم‌گذار مرحله آخر تخم‌گذاری. مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. دوره چهارم، شماره دو، صفحات 809- 799.

- نوبخت، ع. و ح. اقدم شهریار. 1389. اثرات مخلوط گیاهان دارویی پنیرک، خارشتر و نعناع بر عملکرد، کیفیت لاشه و متابولیت‌های خون در جوجه‌های گوشتی. فصلنامه تخصصی علوم دامی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شماره 3، جلد 3، صفحات 64- 51.

- اعزازی، ک.، ح. اقدم شهریار و ی. ابراهیم نژاد. 1394. اثرهای دانه‌ی گیاه خرفه بر تولید تخم، عملکرد، صفات کیفی تخم و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم خون بلدرچین‌های ژاپنی مولد. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 109 صفحه 132 –121.

- قدرت، ع.، ا. یعقوبفر.،یابراهيمنژاد.،ح. اقدمشهریارو ا. قرباني.1394.  بررسياثرمنابعآليوغیرآليدرباندکردنعناصرمعدنيدرشرايطبرونتني. مجله تولیدات دامی. دوره 17، شماره 3. صفحه 4939.

 

 

سایر مجلات خارجی

- Aghdam Shahriar, H., M. Shivazad, M. Chamani, K.Nazer_Adl and Y. Ebrahim Nezhad. 2007. Effects of dietary fat type and different levels of vitamin E on performance and some of eggs characters of broiler breeder.Journal of Animal and Veterinary Advances, 6(7): 887- 892.

- Aghdam Shahriar, H., A. Rezaie., A. Lak. and A.R. Ahmadzadeh. 2007. Effect of dietary fat sources on blood and tissue biochemical factors of broiler. Journal of animal and veterinary advances, 6(11): 1304- 1307.

- Chekani azar, S., H. Aghdam Shahriar, N. Maherisis., A. Ahmadzadeh. 2007. Effectsof different substitution levels of fish oil and poultry fat on performance andparts of carcass on male broiler chicks. Journal of animal and veterinaryadvances, 6(12) 1405- 1408.

- Chekani azar, S., H. Aghdam Shahriar, N. Maheri sis., A. Ahmadzadeh. and T. Vahdatpoor. 2007. Omega 3 fatty acids enrichment and organoleptic characteristics of broiler meat. Asian Journal of animal and veterinary advances, 3 (5): 293 – 297.

-Lotfi, Alireza. and H. Aghdam Shahryar. 2007. Present situation of Hydatidosis in animals in the Middle East and Arabic North Africa: A review.Journal of animal and veterinary advances, 6(9): 1051- 1054.

- Salamatdoust nobar, R., K. Nazer_Adl., H. Aghdam Shahriar, A. Ghorbani. and P. Fouladi 2007. The ratio of ω63 fatty acidsin broiler meats fed with canola oil and choline chloride supplement. Journal of animal and veterinary advances, 6(7): 893-898.

- Salamatdoust nobar, R., K. Nazer_Adl., A. Ghorbani., H. Aghdam Shahriar. And J. Gheyasi. 2007. Incorporation of DHA and EPA fatty acid in to broiler meat lipids.Journal of animal and veterinary advances, 6(10): 1199- 1203.

- Salamatdoust nobar, R., K. Nazer_Adl., A. Ghorbani., H. Aghdam Shahriar. and P. Fouladi. 2007. Effect of canola oil on saturated fatty acids contents in broiler meat. Journal of animal and veterinary advances, 6(10): 1204- 1208.

- Aghdam Shahriar, H., K. Nazer_Adl., J. Doolgarisharaf. and H. Monirifar. 2008. Effects of dietary different levels of hatchery wastes in broiler. Journal of Animal and Veterinary Advances, 7(1), 100 – 105.

- Chekaniazar, S., H. Aghdam Shahriar., N. Maherisis., A. Ahmadzadeh., T. Vahdatpoor.  2008. Omega -3 fatty acids enrichment and organoleptic characteristics of broiler meat.Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, 3 (2): 62-69.

- Chekani-Azar, V., R. Valizadeh., S. Chekani-Azar., N. Maheri Sis., H. Aghdam Shahriar., and F. Ahadi. 2008. The effect of sulfur dioxide (SO2) and sodium hydroxide (NaOH) on chemical composition and degradability of wheat straw. Journal of Animal and Veterinary Advances, 7 (2): 160-164.

- Daneshian, A.M., A.R. Ahmadzadeh., H. Aghdam Shahriar. and A.R. Khanizadeh. 2008. Effect of sowing dates on grain and biological yield, oil and meal protein percentage in three cultivars of Rape (Brassica napusL.). Research Journal of Biological Sciences, 3(7): 729-732.

- EbrahimNezhad,Y., N. Maheri-sis., H. Aghdam Shahryar. and M.R. Dastouri. 2008. The effects of combination of citric acid and microbial phytase on the egg quality characteristics in laying hens. Asian journal of animal and veterinary advances,3 (5): 293 – 297.

- Fouladi, P., R. SalamatDoustNobar., A. R.Ahmadzade., H. Aghdam Shahriar and A. Noshadi. 2008. Effect of canola oil on the internal organs and carcass weight of broilers chickens. Journal of Animal and Veterinary Advances, 7 (9): 1160-1163.

- Fouladi, P., R. Salamatdoust Nobar., A.R. Ahmadzade., H. Aghdam Shahriar and A. Noshadi. 2008. Effect of choline chloride supplement on the internal organs and carcass weight of broilers chickens.Journal of Animal and Veterinary Advances, 7 (9): 1164-1167.

- Khosravifar, O., N. Maheri-Sis., H. Aghdam Shahriar., R. Salamatdoost. and A.R. Baradaran-Hasanzadeh. 2008. Study of the effect of Saccharomyces cerevisiaeon nutritional value of exhausted dry olive cake using In vitro gas production technique.Journal of Animal and Veterinary Advances, 7(12): 1589-1593.

- Salamatdoust nobar, R., H. Aghdam Shahriar, A. Ghorbani. 2008. Enrichment of broiler meat with n-3 polyunsaturated fatty acids. Asian journal of Animal and Veterinary Advances, 3(2): 70- 77.

- Karamouz, H., H. Agdam Shahriar., R. Salamatdoust., N. Maheri-Sis. and Y. Ebrahim Nezhad. 2009. Response of male broilers to different levels of food industries residual oil on serum lipoproteins, lipid peroxidation and total antioxidant status. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences, 6(2): 252-256.

- Lotfi, Alireza. and H. Aghdam Shahryar. 2009. The case report of taillessness in Iranian female calf (A congenital abnormality). Asian Journal of Animal and Veterinary Advances. 4(1): 47-51.

- Aghdam Shahryar, H. and A.R. Lotfi. 2010. Effects of exposure to 900MHz electromagnetic fields emitted by cellular phone on secondary sex-ratio of male syrian Hamsters (MesocricetusAuratus. Advances in Environmental Biology. 4(2): 305-307 (ISI).

- Aghdam Shahryar, H., R. Salamatdoust., S. Chekani-Azar., F. Ahadi. and T. Vahdatpoor. 2010. Lipid oxidation in fresh and stored eggs enriched with dietary ω_3 and ω_6 polyunsaturated fatty acids and vitamin E and A dosages. African Journal of Biotechnology.9(12): 1827-1832.

- Ahadi, F., S. Chekani_Azar., H. Aghdam Shahryar., A.R. Lotfi., N. Hosseini. and Y. Bahrami. 2010. Effect of dietary supplementation with fish oil and selenium or vitamin E on oxidative stability and consumer acceptability of broiler meat. Global Veterinaria. 4(3): 216-221(ISI).

- Chekani-Azar, S., H. Aghdam Shahryar.and N. Maheri-Sis. 2010. Effect of fish oil supplementation on cholesterol and blood glucose levels of diabetic rats. Global Veterinaria. 4(6): 558-561(ISI).

- EbrahimNezhad, Y., B. EshratKhah., H. Agdam Shahryar. and B. GolizadeSarvari. 2010. Effects of combination of ethylenediaminetetraacetic acid and microbial phytase on the serum concentration and digestibility of some minerals in broiler chicks. African Journal of Biotechnology, 9(53): 9082-9085.

- Golshan-Zoroofi1, M., H. Aghdam Shahryar., M. Narimani_Rad., H. Montazam. and S. chekani_Azar. 2010. Effect of different levels of dietary oils on growth performance and fatty acid proportion of steaks from Sarabi steers. Global Veterinaria, 4(6): 566- 570 (ISI).

- Karamouz, H., H. Aghdam Shahryar., J.Ghiasi_Ghaleh-Kandi. andA.Gorbani. 2010. Interaction effects of zinc oxide supplementation and restaurant residual oil on the biochemical traits of fresh breast muscle in male broilers. American-Eurasian Journal of Agricultural &Environmental  Sciences, 9(4): 385-389(ISI).

- Karamouz, H., H. Aghdam Shahryar., A.Gorbani., N. Maheri-Sis., J. Ghiasi_Ghaleh-Kandi. 2010. Effect of zinc oxide supplementation on some serum biochemical values inmalebroilers. Global Veterinaria, 4(2):108-111(ISI).

- KiyaniNahand, M., R. SalamatDoust-Nobar., N.Maheri-Sis., H. Aghdam Shahryar and A.Darvishi. 2010. Estimation the nutritional value and chemical composition of Peach tree leaves using in vitro gas production and in situ techniques. Annals of Biological Research, 2(2): 319-324(ISI).

- Lotfi, A.R., F. Ahadi, H. Aghdam Shahryar., S. Chekani-Azar. and P. Faeghi. 2010. Effects of exposure to constant or pulsed 50 Hz magnetic fields on body weight and blood glucose concentration of BALB/C Mice. International Journal of Agriculture and Biology, 13(1): 148–150(ISI).

- Lotfi, A.R. and H. Aghdam Shahryar., NaserMaheri-Sis, AyubSadighAbedi and MortezaKianiNahand. 2010. Hatching characterizes of Japanese quail (Coturnixcoturnix japonica) eggs with different shape indexes. American- Eurasian Journal of  Agriculture and Environmental Science, 10(3): 475- 477(ISI).

- Salamatdoostnobar, R., K. Nazeradl, H. Aghdam Shahryar, A. Ghorbani and P. Fouladi. 2010. Influence of canola oil in broiler diets and its effects of MUFAs and PUFAs contents in selected tissues. Journal of Animal and Veterinary Advances. 9(2): 316-319 (ISI wos).

- Salamatdoust nobar,  R., A. Ghorbani., K. Nazeradl.,  H.Aghdam Shahriyar., J. Ghiyasi., A . Ayazi.,A.Hamidiyan. A.R.Fani. 2010. Effect of canola oil on Mufa and Pufa deposition in breast meat of Iranian native Turkey. Global Veterinaria. 5(1):666-669(ISI).

- Salamatdoust nobar,  R., A. Ghorbani., K. Nazeradl , H.Aghdam Shahriyar,A.R. Fani., J.Ghiyasi. and M. KiyaniNahand. 2010. Influence of dietary levels of canola oil on the broiler chicks tibia main minerals contents. Annals of Biological Research, 2(2): 346-350(ISI).

- Aghdam Shahryar, Habib., A.R. Lotfi., M. R. Valilou., P. Faeghi. 2011. Detrimental effects of gestational exposure to 900 MHz electromagnetic fields emitted by cellular phone on litter size and secondary Sex- ratio in Syrian Hamesters (MesocricetusAuratus). Advances in Environmental Biology, 5(7): 1543-1547(ISI).

- Aghdam Shahryar, H., R. Salamatdoust., A. Lak.andA.R. Lotfi. 2011. Effect of dietary supplemented canola oil and poultry fat on theperformance and carcass characterizes of broiler chickens. Current researchjournal of biological sciences, 3(4): 388-392(ISI).

- Ebrahimnezhad, Y., M. Salmanzadeh., H. Aghdam Shahryar., R. Beheshti.and H. Rahimi. 2011. The effects of in ovo injection of glucose on characters of hatching and parameters of blood in broiler chickens. Annals of Biological Research, 2(3): 347-351(ISI).

- Fouladi, P., R. SalamatdoustNobar., A.R. Ahmadzade., H. Aghdam Shahriar., A. Agajanzade. 2011. Effect of canola oil on the internal organs and carcass weight of Japanese quail. Annals of Biological Research, 2 (5): 478-484 (ISI).

- Lotfi, A.R., H. AghdamShahryar., N. Maheri_sis., A. SadighAbedi., M. KianiNahand. 2011. Hatching characterizes of Japanese quails (Coturnixcoturnix japonica) egg with different shape indexes. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences, 10(3): 475-477 (ISI).

- Narimani-rad,N., A. Nobakht., H. Aghdam Shahryar., A.R. Lotfi.and S. Chekani- Azar. 2011. The effects of dietary supplemented semi-refined sunflower oil with vitamin E on egg production preformance of laying hens. Annals of Biological Research, 2(3): 312- 316(ISI).

- Narimani-rad, N., A. Nobakht., H. Aghdam Shahryar., A.R. Lotfi. 2011. Influence of dietary supplementation of medicinal plants mixture (Zizifora, Menta, Pulagumand peppermint) on some serum biochemical and immunological measures in broiler chicks. Middle- East journal of Scientific Research, 8(2): 457-459(ISI).

- Salamatdoust nobar, R., A. Ghorbani., K. Nazeradl., H. Aghdam Shahryar., A. Fani., A. Ayazi, A. Hamidiyan.and J.Ghiyasi. 2011. Effects of canola oil on the Iranian native Turkey’s growth performance (MeleagrisGallopavo). Annals of Biological Research, 2(3): 94-98(ISI).

 

- Salamatdoust nobar, R., A. Ghorbani., K. Nazeradl., H. Aghdam Shahryar., and J. Ghiyasi. 2011. Turkey breast meat change of EPA and DHA fatty acids content fed during canola oil. Journal of Animal and Veterinary Advances, 10(5): 581-584 (ISI wos).

- Salamatdoust nobar, R., A. Ghorbani., K. Nazeradl., H. Aghdam Shahryar., A. Fani., J. Ghiyasi and M. KiyaniNahand. 2011. Influence of Dietary Levels of canola oil on the broiler chicks tibia main minerals contents.Annals of Biological Research, 2(2): 346-350 (ISI).

-Salamatdoustnobar, R., A.Ghorbani., H.Aghdam Shahryar., K. Nazeradl., S. GhaemMaghami., A. Fani., A. Ayazi., A. Hamidiyan. and J. Ghiyasi. 2011. Effects of canola oil on the deposition of n-3 fatty acids in theabdominal fat of male Turkey’s. Annals of Biological Research, 2(3): 99-104(ISI).

-Salmanzadeh, M., Y. Ebrahimnejad., H.Aghdam Shahryar., S. Ashrafi., P. PanahiMoghaddam.and A.R. Lotfi. 2011. The effects of in ovo administration of glucose on carcass characterizes of broiler chickens. Global Veterinaria, 6(5): 429-432(ISI).

- AghdamShahryar, H.and A. R.Lotfi. 2012. Fatty acid composition of fat depot in 11 month old slaughtered striches, StruthiocamelusL..Current Biotica, 2(6): 246- 250(ISI).

-Ahmadzadeh1, A. R., B. Alizadeh., H. Aghdam Shahryar. and M. Narimani- Rad. 2012. Path analysis of the relationships between grain yield and some morphological characters in spring safflower (Carthamustinctorius) under normal irrigation and drought stress condition. Journal of Medicinal Plants Research, 6(7): 1268- 1271(ISI).

- Atrian, P. and H. Aghdam Shahryar. 2012.Effects of fibrolytic enzyme treated alfalfa on performance in Holstein beef cattle. European Journal of Experimental Biology, 2(1): 270- 273(ISI).

- Atrian, P. and  H. Aghdam Shahryar. 2012.Heat Stress in Dairy Cows (A Review). Research in Zoology, 2(5): 31-37(ISI).

- Azarfar, S., A.Nobakht., Y. Memannavaz., A. R. Safamehr. and H.Aghdam Shahryar. 2012. Influence of dietary supplemented Thyme (Thymus vulgaris L.) and Pennyroyal (MenthaPulegium) leaves on hematological indices of Japanese quails (Coturnix coturnix japonica). European Journal of Experimental Biology, 2(3): 605- 607(ISI).

- Lotfi, A.R.,H. Aghdam Shahryar. and M.Narimani-Rad. 2012. Effects of Exposure to 50 Hz Electromagnetic Fields during Incubation on Some ofSerum Biochemical Measures in Newly-Hatched Chicks. Journal of Biology and Environmental Science, 6(16): 49- 53(ISI).

- Narimani-Rad, M., H. Aghdam Shahryar, M. KiyaniNahand, A. R. Lotfi. 2012. Effect of sunflower oil Supplementation on in vitro fermentation patterns of forage based diets for ruminant. Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences, 1(12) 73-77(ISI).

- Narimani-Rad,M., H. Aghdam Shahryar, A. R. Lotfi. 2012. Effect  of  dietary  supplemented  semi-refined  sunflower  oil  with vitamin E on egg quality of laying hens. International Journal of Biosciences, 2(8): 8-13(ISI).

-Abbaszadeh Mobaraki, M., H. Aghdam Shahryar, A. AsadiDizaji. 2013. The effects of vitamin E-Se supplemented on some of serum biochemical parameters in the laying Japanese quail. Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences, 2(10): 29 – 32 (ISI).

- Golshan-Zoroofi1, M., H. Aghdam Shahryar., S. Chekani-Azar. and F. Ahadi. 2013. Effects of diet supplementation with Purslane (PortulacaOleracea L.) on Growth Performance of Moghani Lamb. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 3(9): 115- 118 (ISI).

- Narimani Rad, M., M. KiyaniNahand., H. Aghdam Shahryar, A. R. Lotfi. 2013. In vitro evaluation of the nutritional value of sunflower discflorets for ruminants. International Journal of Biosciences, 3 (2): 99- 103(ISI).

- Aghdam Shahryar, H., GhiasiGhalehkandi, J., Lotfi, A. R. and Chekani-Azar, S. 2014. Effect of peripheral administration of ghrelin on serum insulin, T3, T4 and some biochemical parameters in Geese. Biological Forum – An International Journal 6(1): 100-102.

- Asadi- Dizaji, A., Aghdam Shahryar, H., Shaddel –Tili, A., Maheri-Sis, N. and Ghiasi- Ghalehkandi, J. 2014. Effect of Level of White button mushroom (Agaricus. bisporus) on blood biochemical characteristics of Japanese quails (Coturnix Japonica). Journal on New Biological Reports, 3 (3): 222 – 227.

- Khodayari, F and H. Agdam Shahriar. 2014. Effect of dietary grape pomace on carcass characteristics and susceptibility to meat lipid oxidation (MDA) in broiler chicks. International Journal of Advanced Life Sciences. 7(3): 428 – 434.

مجلات علمی تخصصی

- نوبخت، علی. و اقدم شهریار، حبیب. 1388. اثرهای سطوح مختلف مخمر نانوایی بر عملکرد و صفات تخم‌مرغ در مرغ‌های تخم‌گذار. فصلنامه تخصصی علوم دامی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شماره دوم، جلد دوم، صفحه 78- 71، زمستان 1388.

- نوبخت، علی. و اقدم شهریار، حبیب. 1389. اثرات مخلوط گیاهان دارویی پنیرک، خارشتر و نعناع بر عملکرد، کیفیت لاشه و متابولیت‌ها ی خون در جوجه‌های گوشتی. فصلنامه تخصصی علوم دامی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شماره سوم، جلد سوم، صفحه 64- 51، پاییز 1389.

- وحدت پور، توحید.، ناظرعدل، کامبیز.، ابراهیم‌نژاد، یحیی.، ماهری‌سیس، ناصر. اقدم شهریار، حبیب. 1389. اثرات افزایش انرژی جیره با استفاده از چربی‌های مختلف بر فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم جوجه‌های گوشتی. فصلنامه تخصصی علوم دامی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شماره سوم، جلد سوم، صفحه 113- 99، پاییز 1389.

 

كتب منتشره:

اصول نوین زنبورداری (Bee Keeping)

محرک‌های رشد در طیور (مفاهیم جدید)

دانش تغذیه دام (AnimalNutrition Science)

 

طرحهاي پژوهشي:

- بررسي کمي و کيفي ضايعات موسسات جوجه کشي استان آذربايجان شرقي

- بررسي استفاده از سطوح مختلف ضايعات موسسات جوجه کشي در تغذيه جوجه هاي گوشتي

- استفاده از ضايعات کارخانجات لپه پاک کني در جيره هاي بلدرچين ژاپني

- بررسي  استفاده از  سطوح مختلف  ضايعات كارخانجات تهيه بيسكويت و ويفر در جيره هاي غذايي جوجه هاي گوشتي

- بررسي اثر سطوح مختلف مخمر نان Saccharomyces cerevisiae  به عنوان منبع پروتئين در جيره هاي غذايي جوجه هاي گوشتي

- تاثير دو نوع چربي و سطوح مختلف ويتامين Eجيره بر عملکرد و برخي فاکتورهاي کيفي تخم مرغ در گله هاي مادر گوشتي

- اثر منبع روغن و سطوح مختلف ويتامين Aو Eدر غني‌سازي تخم‌مرغ

- اثر منبع چربي بر کيفيت و ترکيب اسيدهاي چرب گوشت نيمچه‌هاي گوشتي

- بررسی اثر باكتري‌هاي حل كننده فسفات به عنوان پروبيوتيك، بر قابلیت هضم انرژی و پروتئین، زیست ‌فراهمی کلسیم، آهن، روی، منگنز، عملكرد و کیفیت لاشه، سطح لیپیدهای خون جوجه‌هاي گوشتي

- اثرات تزریق زير جلدي هورمون گرلین بر عملکرد و برخی فراسنجههای بیوشیمیایی و درون زير گونههای مختلف طيور (جوجه گوشتي، بوقلمون، غاز و بلدرچین)

- اثرات تزریق زير جلدي آنتاگونیست گرلین بر عملکرد و برخی فراسنجههای بیوشیمیایی جوجه های گوشتی

 

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.