جمعه ٣٠ فروردين ١٣٩٨
Fmenu Not Found

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 ویا


جبرانی/غیبت تاریخ غیبت/جبرانی نام استاد نام درس توضیحات تاریخ ثبت ویرایش حذف
جبراني 98/02/05 رئوفي مقاومت مصالح از ساعت 11/45 الي 16 کلاس جبراني استاد رئوفي مقاومت مصالح از ساعت 11/45 الي 16 در مورخه 98/02/05تشکيل خواهد شد 1398/01/30 9:32:34
جبراني 98/02/05 بيضاء الکترونيک صنعتي ازساعت 14الي 15/30 کلاس جبراني استاد بيضاء الکترونيک صنعتي ازساعت 14الي 15/30 در مورخه 98/02/05تشکيل خواهد شد 1398/01/30 12:41:15
جبراني 98/02/06 بيضاء الکترونيک صنعتي ازساعت 10 الي 11/30 کلاس جبراني استاد بيضاء الکترونيک صنعتي ازساعت 10 الي 11/30 در مورخه 98/02/06تشکيل خواهد شد 1398/01/30 12:38:27
جبراني 98/02/06 رزم آرا فا ماکولوژي ازساعت 8/15 الي 17/30 کلاس جبراني استاد رزم آرا فا ماکولوژي ازساعت 8/15 الي 17/30 در مورخه 98/02/06تشکيل خواهد شد 1398/01/30 11:25:46
جبراني 98/02/05 رئوفي زيان فني از ساعت 8 الي 11/30 کلاس جبراني استاد رئوفي زيان فني از ساعت 8 الي 11/30 در مورخه 98/02/05تشکيل خواهد شد 1398/01/30 11:13:48
جبراني 98/02/05 عابدين زاده زبان تخصصي پيشرفته ازساعت 10الي 11:30 کلاس جبراني استاد عابدين زاده زبان تخصصي پيشرفته ازساعت 10الي 11:30 در مورخه 98/02/05تشکيل خواهد شد 1398/01/29 14:44:46
جبراني 97/02/2 خانم خليلي فارسي پيش - ساعت 10 الي11/30 و16 الي17/30 کلاس جبراني استاد خانم خليلي فارسي پيش - ساعت 10 الي11/30 و16 الي17/30 در مورخه 97/02/2تشکيل خواهد شد 1398/01/29 12:11:53
جبراني 98/01/30 کرمي آزمايشگاه سم شناسي رشته بهداشت خوراک دام دکتري ازساعت 8:15 الي 16 کلاس جبراني استاد کرمي آزمايشگاه سم شناسي رشته بهداشت خوراک دام دکتري ازساعت 8:15 الي 16 در مورخه 98/01/30تشکيل خواهد شد 1398/01/28 9:31:44
جبراني 98/02/04 رئوفي مقامت مصالح (مربوط به روزسه شنبه )ازساعت 8:15 الي 11:30 کلاس جبراني استاد رئوفي مقامت مصالح (مربوط به روزسه شنبه )ازساعت 8:15 الي 11:30 در مورخه 98/02/04تشکيل خواهد شد 1398/01/27 9:40:29
جبراني 98/02/06 فرحي نيا طرح 5 ازساعت 8:15 الي 17:30 کلاس جبراني استاد فرحي نيا طرح 5 ازساعت 8:15 الي 17:30 در مورخه 98/02/06تشکيل خواهد شد 1398/01/27 11:7:53
عدم تشکیل 98/02/03 فرحي نيا کليه دروس کلاس استاد فرحي نيا کليه دروس در مورخه 98/02/03تشکيل نخواهد شد 1398/01/27 11:6:24
جبراني 98/01/30 رزم آرا سم شناسي ازساعت 8:30 الي 17:30 کلاس جبراني استاد رزم آرا سم شناسي ازساعت 8:30 الي 17:30 در مورخه 98/01/30تشکيل خواهد شد 1398/01/19 13:35:52
جبراني 98/02/13 فرحي نيا طرح 5 ازساعت 8:15 الي 17:30 کلاس جبراني استاد فرحي نيا طرح 5 ازساعت 8:15 الي 17:30 در مورخه 98/02/13 تشکيل خواهد شد  
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد