دوشنبه ٠٧ اسفند ١٣٩٦
Fmenu Not Found

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 ویا


جبرانی/غیبت تاریخ غیبت/جبرانی نام استاد نام درس توضیحات تاریخ ثبت ویرایش حذف
عدم تشکیل از تاريخ 96/12/06 الي 96/12/12 امين نوري وند کليه دروس کلاس استاد امين نوري وند کليه دروس در مورخه از تاريخ 96/12/06 الي 96/12/12تشکيل نخواهد شد 1396/12/06 8:45:1
جبراني 96/12/16 خانم حياتي فر بيوفيزيک ازساعت 10الي 11:30 کلاس جبراني استاد خانم حياتي فر بيوفيزيک ازساعت 10الي 11:30 در مورخه 96/12/16تشکيل خواهد شد 1396/12/06 15:44:39
عدم تشکیل 96/12/13 خانم حياتي فر بيوفيزيک ساعت 14:15 الي 15:45 کلاس استاد خانم حياتي فر بيوفيزيک ساعت 14:15 الي 15:45 در مورخه 96/12/13تشکيل نخواهد شد 1396/12/06 15:42:20
عدم تشکیل 96/12/07 خانم محدث فقط کلاسهاي از ساعت 8/15 الي 11/30 کلاس استاد خانم محدث فقط کلاسهاي از ساعت 8/15 الي 11/30 در مورخه 96/12/07تشکيل نخواهد شد 1396/12/06 14:58:17
عدم تشکیل 96/12/08 حسن عليپور کليه دروس کلاس استاد حسن عليپور کليه دروس در مورخه 96/12/08تشکيل نخواهد شد 1396/12/06 12:55:38
عدم تشکیل 96/12/08 عابدين زاده کليه دروس کلاس استاد عابدين زاده کليه دروس در مورخه 96/12/08تشکيل نخواهد شد 1396/12/06 12:54:56
عدم تشکیل 96/12/06 خانم صادق زاده آشنايي با قرائت قرآن کلاس استاد خانم صادق زاده آشنايي با قرائت قرآن در مورخه 96/12/06تشکيل نخواهد شد 1396/12/06 11:36:24
جبراني 96/12/10 حق جو مديريت پروژه- از ساعت 8/15 الي 9/45 کلاس جبراني استاد حق جو مديريت پروژه- از ساعت 8/15 الي 9/45 در مورخه 96/12/10تشکيل خواهد شد 1396/12/06 11:32:8
جبراني 96/12/07 دکتر موثق کنترل کيفي عملي از 8 الي13/15 ونظري از ساعت14/15 الي 16 کلاس جبراني استاد دکتر موثق کنترل کيفي عملي از 8 الي13/15 ونظري از ساعت14/15 الي 16 در مورخه 96/12/07تشکيل خواهد شد 1396/12/03 8:46:17
جبراني 97/02/04 قياسي امتحان ميان ترم فيزيولوژي 2- ازساعت13/30 کلاس جبراني استاد قياسي امتحان ميان ترم فيزيولوژي 2- ازساعت13/30 در مورخه 97/02/04تشکيل خواهد شد 1396/12/02 14:57:3
جبراني 97/02/05 قياسي امتحان ميان ترم فيزيولوژي 1- ازساعت13/30 کلاس جبراني استاد قياسي امتحان ميان ترم فيزيولوژي 1- ازساعت13/30 در مورخه 97/02/05تشکيل خواهد شد 1396/12/02 14:57:26
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد