شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
Fmenu Not Found

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 ویا


جبرانی/غیبت تاریخ غیبت/جبرانی نام استاد نام درس توضیحات تاریخ ثبت ویرایش حذف
جبراني 97/03/04 رزم آرا تاريخچه دامپزشکي ازساعت 8الي 10:50 واپيدمي تکنولوژي ازساعت 11الي 15:30 کلاس جبراني استاد رزم آرا تاريخچه دامپزشکي ازساعت 8الي 10:50 واپيدمي تکنولوژي ازساعت 11الي 15:30 در مورخه 97/03/04تشکيل خواهد شد 1397/02/30 7:56:54
جبراني 97/03/03 بيضاء آز - ماشين 1-ازساعت9/30 الي12/20 کلاس جبراني استاد بيضاء آز - ماشين 1-ازساعت9/30 الي12/20 در مورخه 97/03/03تشکيل خواهد شد 1397/02/28 12:22:6
جبراني 97/03/02 دکتر جمالي زبان توصيف سخت افزار از ساعت 8 الي 12/20 کلاس جبراني استاد دکتر جمالي زبان توصيف سخت افزار از ساعت 8 الي 12/20 در مورخه 97/03/02تشکيل خواهد شد 1397/02/28 10:51:1
جبراني 97/03/03 خانم شاه محمدي سيستم قدرت انعطاف پذير ازساعت 12:20الي 13:40 کلاس جبراني استاد خانم شاه محمدي سيستم قدرت انعطاف پذير ازساعت 12:20الي 13:40 در مورخه 97/03/03تشکيل خواهد شد 1397/02/27 14:43:52
جبراني 97/02/30 وحيدفتاحي مديريت رفتار سازماني ازساعت 10الي 13:15 کلاس جبراني استاد وحيدفتاحي مديريت رفتار سازماني ازساعت 10الي 13:15 در مورخه 97/02/30تشکيل خواهد شد 1397/02/26 13:42:3
جبراني 97/02/31 خانم شکيبا طرح معماري ساعت 8 -زبان تخصصي ساعت10 -تحليل فضاي شهري ساعت11/45 کلاس جبراني استاد خانم شکيبا طرح معماري ساعت 8 -زبان تخصصي ساعت10 -تحليل فضاي شهري ساعت11/45 در مورخه 97/02/31تشکيل خواهد شد 1397/02/25 14:49:19
جبراني 97/03/12 خانم رشيد نجفي طراحي معماري 4 ازساعت 8:15 الي 15:45 کلاس جبراني استاد خانم رشيد نجفي طراحي معماري 4 ازساعت 8:15 الي 15:45 در مورخه 97/03/12تشکيل خواهد شد 1397/02/18 11:58:34
جبراني 97/03/02 خانم عظيمي انديشه 2 ازساعت 14:15 الي 15:45 کلاس جبراني استاد خانم عظيمي انديشه 2 ازساعت 14:15 الي 15:45 در مورخه 97/03/02تشکيل خواهد شد  
جبراني 97/03/03 رئوفي آز. تکنولوژي بتن ازساعت 11الي 13:40 کلاس جبراني استاد رئوفي آز. تکنولوژي بتن ازساعت 11الي 13:40 در مورخه 97/03/03تشکيل خواهد شد  
جبراني 97/02/31 رئوفي محاسبات ساختمانهاي بتني ازساعت 8 الي 10:50 کلاس جبراني استاد رئوفي محاسبات ساختمانهاي بتني ازساعت 8 الي 10:50 در مورخه 97/02/31تشکيل خواهد شد  
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد