دوشنبه ٠٣ ارديبهشت ١٣٩٧
Fmenu Not Found

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 ویا


جبرانی/غیبت تاریخ غیبت/جبرانی نام استاد نام درس توضیحات تاریخ ثبت ویرایش حذف
عدم تشکیل 97/02/10 پيرمحمدي کليه دروس کلاس استاد پيرمحمدي کليه دروس در مورخه 97/02/10تشکيل نخواهد شد 1397/02/03 8:19:0
جبراني 97/02/06 آقاجانزاده اصول تغذيه ازساعت10 الي16 کلاس جبراني استاد آقاجانزاده اصول تغذيه ازساعت10 الي16 در مورخه 97/02/06تشکيل خواهد شد 1397/02/03 12:25:46
جبراني 97/2/06 امين نوري وند مقاومت مصالح 1 ازساعت 10الي 11:30 کلاس جبراني استاد امين نوري وند مقاومت مصالح 1 ازساعت 10الي 11:30 در مورخه 97/2/06تشکيل خواهد شد 1397/02/03 11:8:30
جبراني 97/02/04 امين نوري وند اصول سرپرستي- از ساعت11/45/ الي 1315 کلاس جبراني استاد امين نوري وند اصول سرپرستي- از ساعت11/45/ الي 1315 در مورخه 97/02/04تشکيل خواهد شد 1397/02/03 11:7:1
جبراني 97/02/02 پولادي عايق فشارقوي ازساعت 14:15 الي 17:30 وآز.حفاظت رله ساعت 8:15 الي11:30 وآز .عايق فشارقوي ازساعت 11:45 الي 13:15 کلاس جبراني استاد پولادي عايق فشارقوي ازساعت 14:15 الي 17:30 وآز.حفاظت رله ساعت 8:15 الي11:30 وآز .عايق فشارقوي ازساعت 11:45 الي 13:15 در مورخه 97/02/02تشکيل خواهد شد 1397/02/02 13:37:45
جبراني 97/02/04 رئوفي بتن ومصالح ساختمان ازساعت 10 الي 11:30 کلاس جبراني استاد رئوفي بتن ومصالح ساختمان ازساعت 10 الي 11:30 در مورخه 97/02/04تشکيل خواهد شد 1397/02/02 12:56:46
عدم تشکیل 97/02/16 حاجي زاده فارسي عمومي کلاس استاد حاجي زاده فارسي عمومي در مورخه 97/02/16تشکيل نخواهد شد 1397/02/02 11:31:16
عدم تشکیل 97/02/03 شهيدي کليه دروس کلاس استاد شهيدي کليه دروس در مورخه 97/02/03تشکيل نخواهد شد 1397/02/01 23:6:54
عدم تشکیل 97/02/2 و3 خانم حسين زاده کليه دروس کلاس استاد خانم حسين زاده کليه دروس در مورخه 97/02/2 و3تشکيل نخواهد شد 1397/01/31 15:5:39
جبراني 97/02/06 ابراهيم بابايي ديناميک سيستمهاي قدرت ازساعت 14:15 الي 17:30 کلاس جبراني استاد ابراهيم بابايي ديناميک سيستمهاي قدرت ازساعت 14:15 الي 17:30 در مورخه 97/02/06تشکيل خواهد شد 1397/01/30 13:2:34
عدم تشکیل 97/02/02 ناصر بابايي کليه دروس کلاس استاد ناصر بابايي کليه دروس در مورخه 97/02/02تشکيل نخواهد شد 1397/01/29 9:52:14
جبراني 97/02/04 رئوفي مقاومت مصالح 1 ازساعت 16الي 17:30 کلاس جبراني استاد رئوفي مقاومت مصالح 1 ازساعت 16الي 17:30 در مورخه 97/02/04تشکيل خواهد شد 1397/01/29 8:14:24
جبراني 97/02/03 دکتر موثق کنترل کيفي- ازساعت 14/15 الي 15/45 کلاس جبراني استاد دکتر موثق کنترل کيفي- ازساعت 14/15 الي 15/45 در مورخه 97/02/03تشکيل خواهد شد 1397/01/29 13:13:46
جبراني 97/02/03 موثق صنايع شير ازساعت11/45 الي 13/15 کلاس جبراني استاد موثق صنايع شير ازساعت11/45 الي 13/15 در مورخه 97/02/03تشکيل خواهد شد 1397/01/29 12:46:12
عدم تشکیل 97/02/03 خانم سقايي کليه دروس کلاس استاد خانم سقايي کليه دروس در مورخه 97/02/03تشکيل نخواهد شد 1397/01/27 7:55:46
عدم تشکیل 97/02/13 حسن عليپور کليه دروس کلاس استاد حسن عليپور کليه دروس در مورخه 97/02/13تشکيل نخواهد شد 1397/01/27 13:20:14
جبراني 97/02/03 گلابي انگل شناسي 4 ازساعت 14:15 الي 17:30 کلاس جبراني استاد گلابي انگل شناسي 4 ازساعت 14:15 الي 17:30 در مورخه 97/02/03تشکيل خواهد شد 1397/01/26 16:16:50
عدم تشکیل 97/02/02 يگانه کليه دروس کلاس استاد يگانه کليه دروس در مورخه 97/02/02تشکيل نخواهد شد 1397/01/26 12:17:20
جبراني 97/02/04 قياسي امتحان ميان ترم فيزيولوژي 2- ازساعت13/30 کلاس جبراني استاد قياسي امتحان ميان ترم فيزيولوژي 2- ازساعت13/30 در مورخه 97/02/04تشکيل خواهد شد 1396/12/02 14:57:3
جبراني 97/02/05 قياسي امتحان ميان ترم فيزيولوژي 1- ازساعت13/30 کلاس جبراني استاد قياسي امتحان ميان ترم فيزيولوژي 1- ازساعت13/30 در مورخه 97/02/05تشکيل خواهد شد 1396/12/02 14:57:26
عدم تشکیل 97/02/04 جلالي مهندسي نرم افزار2ساعت 8:15 الي 9:45 کلاس استاد جلالي مهندسي نرم افزار2ساعت 8:15 الي 9:45 در مورخه 97/02/04تشکيل نخواهد شد  
جبراني 97/02/05 ابراهيم بابايي مباحث ويژه ازساعت 8:15 الي 13:15 کلاس جبراني استاد ابراهيم بابايي مباحث ويژه ازساعت 8:15 الي 13:15 در مورخه 97/02/05تشکيل خواهد شد  
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد