.
يکشنبه ٢٣ خرداد ١٤٠٠

 

آیین نامه هاوبخشنامه های تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد ودکترا)
موضوع بخشنامه تاریخ بخشنامه
بخشنامه تسهیلات ویژه برای گذراندن خدمت نظام وظیفه نخبگان 94/6/21
آیین نامه پسا دکترا دانشگاه آزاد اسلامی 93/9/2
بخشنامه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور ازنیمسال تحصیلی  94-93 93/7/2
جدول حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی موسسات پژوهشی درسال94 1394
جدول حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی موسسات پژوهشی درسال93 1393
استفاده بهینه از ظرفیت اعضای هیئت علمی برای راهنمایی و مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی 93/3/25
آیین نامه تعدادمجازراهنمایی ومشاوره پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد, دکترای حرفه ای ورساله های دکترای تخصصی 93/3/15
بخشنامه حمایت از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای 93/1/25
بخشنامه اخذ مجوز از دانشگاه مبدأ برای اعضای هیئت علمی 92/12/17
چگونگی اجرای بخشنامه 325681 مورخ 92/10/22 92/11/30
تفاهم نامه پژوهشی با اساتید راهنمای خارج از دانشگاه 92/11/26
شیوه نامه نحوه محاسبه حق‌الزحمه راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد، دکترای حرفه‌ای و رساله‌های دکترای تخصصی 92/10/22
بخشنامه چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری حرفه ای ورساله دکتری تخصصی 92/10/22
بخشنامه حق الزحمه استادان راهنما،مشاوروداورپایان نامه های کارشناسی ارشد ،دکترای حرفه ای ورساله های دکتری تخصصی 92/10/22
بخشنامه نویسندگان مقالات مستخرج ازپایان نامه ها ورساله ها 92/9/9
بخشنامه استادداورپایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری حرفه ای 92/8/12
بخشنامه مشاوروداورممتحن (خارجی)پایان نامه های کارشناسی ارشدورساله های دکتری 92/5/24
بخشنامه ارسال یک نسخه ازپایان نامه های دانشجویان وطلاب وگزارش نهایی طرح های پژوهشی به مرکزاسنادوکتابخانه ملی ایران 92/4/1
نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله ها 92/2/12
عدم امکان دفاع پیش از موعد مقرر 91/7/2

 

فرمها و بخشنامه های مربوط به دکتری پژوهش محور

دستورالعمل ثبت نام پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی پژوهش محور 94/7/15
قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی  دکتری تخصصی پژوهش محور 93/10/17
اجرای آیین نامه دوره دکتری پژوهش محور 93/3/28
آیین نامه دوره دکتری تخصصی پژوهش محور ( با آزمون و بدون آزمون ) 93/2/10
فرم درخواست دکتری پژوهش محور  

 

 آیین نامه ها وبخشنامه های انتشارکتاب ومجلات

موضع بخشنامه تاریخ بخشنامه
بخشنامه نحوه اختصاص اعتبار تشویقی، پژوهانه و پرداخت حق الزحمه  مسئولان و هزینه های مجلات 94/3/24
به روز رسانی فهرست نشریه های بی اعتبار 94/4/8
شیوه نامه انتشار کتابهای علمی در دانشگاه آزاد اسلامی- قسمت اول 93/5/26
شیوه نامه انتشار کتابهای علمی در دانشگاه آزاد اسلامی- قسمت  دوم 93/5/26
تمدید قرارداددانشگاه آزاد اسلامی و مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(SID) 93/4/16
بخشنامه برگزاری بیست ویکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 92/8/8
بخشنامه استفاده ازتجهیزات سازمان چاپ وانتشارات دانشگاه 92/5/1
بخشنامه چاپ وارسال منظم نشریات علمی 92/4/4
بخشنامه درخصوص ابلاغ لیست مجلات علمی پژوهشی علوم پزشکی کشور 92/4/4
بخشنامه ارسال مدارک نشریات علمی به صورت الکترونیکی به سایت وزارت علوم تحقیقات وفناوری 92/3/11
بخشنامه درخصوص ابلاغ آیین نامه جدیدارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی گروه پزشکی به پیوست لیست مجلات علمی پژوهشی علوم پژشکی کشور 92/2/29
بخشنامه اعلام فهرست نشریات 92/2/21
بخشنامه شیوه نامه تشکیل شورای سیاستگذاری ونظارت سازمان چاپ وانتشارات 92/2/3
نظارت مسئولین واحد ها برچاپ منظم مجلات 91/12/19
استانداردسازی مجلات 91/11/15
ممنوعیت شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانسهای بین المللی به صورت پوستر 91/3/31
آیین نامه جدید تعیین اعتبار نشریات علمی کشورمصوب 8 بهمن ماه  1390 90/11/8
اطلاعیه انتشار نشریه بصورت الکترونیکی 91/11/3
بخشنامه اخذ رتبه  مجله از وزارت علوم ، تحقیقات و وزارت بهداشت و درمان 89/9/15
آیین نامه نمایه سازی استنادی نشریات معتبر علمی در ISC 87/11/30
آئین نامه تشویق کتاب 86/12/8
آئین نامه حق الزحمه تالیف -ترجمه و داوری کتاب 86/10/5
حق الزحمه داوری مقالات غیرفارسی 86/9/26
حق الزحمه داوری مقالات 86/9/24
طرح توجیهی درخواست انتشار مجله -
اساسنامه مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی -

 

 آیین نامه هاوبخشنامه های تشویقی مقالات و شرکت درکنفرانسها

موضوع بخشنامه 
تاریخ بخشنامه 
متمم آیین نامه  تشویق مقالات 93/9/1
آیین نامه  شرکت اعضای هیئت علمی در همایشهای  بین المللی معتبر خارجی
93/2/24
93/2/22
93/02/10
92/10/22
بخشنامه زمان بندی ونحوه ارسال گزارش های سه ماهه جایزه مقالات علمی  
92/06/20
92/06/16
92/05/24
91/08/28
90/10/19
90/08/01
89/12/25
89/12/01
89/06/09
آیین نامه شرکت در کنفرانسهای خارجی 89/4/9

 

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927