چهارشنبه ٠١ خرداد ١٣٩٨
Fmenu Not Found

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 ویا


جبرانی/غیبت تاریخ غیبت/جبرانی نام استاد نام درس توضیحات تاریخ ثبت ویرایش حذف
عدم تشکیل 98/03/01 فرزان کليه دروس کلاس استاد فرزان کليه دروس در مورخه 98/03/01تشکيل نخواهد شد 1398/03/01 7:46:2
عدم تشکیل 98/03/02 مطلبيان کليه دروس کلاس استاد مطلبيان کليه دروس در مورخه 98/03/02تشکيل نخواهد شد 1398/03/01 13:22:9
جبراني 98/03/07 حشمتي فيزيک (1) از ساعت 9:45 الي 11:15 کلاس جبراني استاد حشمتي فيزيک (1) از ساعت 9:45 الي 11:15 در مورخه 98/03/07تشکيل خواهد شد 1398/03/01 12:43:28
جبراني 98/03/07 حشمتي الکترومغناطيس ازساعت 8 الي 9:30 کلاس جبراني استاد حشمتي الکترومغناطيس ازساعت 8 الي 9:30 در مورخه 98/03/07تشکيل خواهد شد 1398/03/01 12:43:11
جبراني 98/03/3 قياسي فيزيولوژي ازساعت 8الي 15 کلاس جبراني استاد قياسي فيزيولوژي ازساعت 8الي 15 در مورخه 98/03/3تشکيل خواهد شد 1398/02/31 9:13:53
جبراني 98/03/02 قياسي فيزيولوژي ازساعت 8الي 16:30 کلاس جبراني استاد قياسي فيزيولوژي ازساعت 8الي 16:30 در مورخه 98/03/02تشکيل خواهد شد 1398/02/31 7:47:39
جبراني 98/03/01 نجف دخت تفسير نهج البلاغه - ازساعت 11/40 الي15 کلاس جبراني استاد نجف دخت تفسير نهج البلاغه - ازساعت 11/40 الي15 در مورخه 98/03/01تشکيل خواهد شد 1398/02/31 14:41:8
عدم تشکیل 98/03/01 دقيق سيگنال سيستم ازساعت 11:30 الي 13 کلاس استاد دقيق سيگنال سيستم ازساعت 11:30 الي 13 در مورخه 98/03/01تشکيل نخواهد شد 1398/02/31 12:28:49
جبراني 98/03/13 سلامت دوست بيوشيمي ازساعت 11 کلاس جبراني استاد سلامت دوست بيوشيمي ازساعت 11 در مورخه 98/03/13تشکيل خواهد شد 1398/02/30 12:0:57
جبراني 98/03/2 نوري وند محوطه سازي- ازساعت 9/45 الي 13 کلاس جبراني استاد نوري وند محوطه سازي- ازساعت 9/45 الي 13 در مورخه 98/03/2تشکيل خواهد شد 1398/02/29 12:32:25
جبراني 98/03/03 وظيفه دوست بافت1 - ازساعت 8 الي13 کلاس جبراني استاد وظيفه دوست بافت1 - ازساعت 8 الي13 در مورخه 98/03/03تشکيل خواهد شد 1398/02/25 10:30:38
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد