شنبه ٠٥ خرداد ١٣٩٧
Fmenu Not Found

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 ویا


جبرانی/غیبت تاریخ غیبت/جبرانی نام استاد نام درس توضیحات تاریخ ثبت ویرایش حذف
جبراني 97/03/10 بيضاء آز. ماشين 2 ساعت 11الي 12:20 کلاس جبراني استاد بيضاء آز. ماشين 2 ساعت 11الي 12:20 در مورخه 97/03/10تشکيل خواهد شد 1397/03/04 9:41:28
جبراني 97/03/11 خانم باقري مقدمه برمهندسي پزشکي (بيومواد)ازساعت 8الي 9:30 کلاس جبراني استاد خانم باقري مقدمه برمهندسي پزشکي (بيومواد)ازساعت 8الي 9:30 در مورخه 97/03/11تشکيل خواهد شد 1397/03/04 11:1:35
جبراني 97/03/04 دادجويان معماري کامپيمتر ازساعت 8:الي 9:30 کلاس جبراني استاد دادجويان معماري کامپيمتر ازساعت 8:الي 9:30 در مورخه 97/03/04تشکيل خواهد شد 1397/03/03 8:51:43
عدم تشکیل 97/03/03 کاظمي شيشوان کليه دروس کلاس استاد کاظمي شيشوان کليه دروس در مورخه 97/03/03تشکيل نخواهد شد 1397/03/03 8:38:10
جبراني 97/03/04 هاتفي نزاد بيماريهاي طيور ازساعت 10الي 13 کلاس جبراني استاد هاتفي نزاد بيماريهاي طيور ازساعت 10الي 13 در مورخه 97/03/04تشکيل خواهد شد 1397/03/03 15:17:37
جبراني 97/03/04 دادجويان سخت افزار ازساعت 09:30 الي 13:30 کلاس جبراني استاد دادجويان سخت افزار ازساعت 09:30 الي 13:30 در مورخه 97/03/04تشکيل خواهد شد 1397/03/03 15:14:22
جبراني 97/03/08 صابري کليه دروس بترتيب روز پنجشنبه کلاس جبراني استاد صابري کليه دروس بترتيب روز پنجشنبه در مورخه 97/03/08تشکيل خواهد شد 1397/03/03 13:27:35
جبراني 97/03/03 خانم فره وش آمارحياتي ازساعت 8الي 9:30 و9:30 10:50 کلاس جبراني استاد خانم فره وش آمارحياتي ازساعت 8الي 9:30 و9:30 10:50 در مورخه 97/03/03تشکيل خواهد شد 1397/03/02 7:44:25
جبراني 97/03/09 خانم عظيمي آيين زندگي ساعت 14 کلاس جبراني استاد خانم عظيمي آيين زندگي ساعت 14 در مورخه 97/03/09تشکيل خواهد شد 1397/03/02 15:4:59
جبراني 97/03/03 رسولي اصول مديريت ساخت ازساعت 8الي 9:30 وترابري ازساعت 9:30 الي 10:50 وروسازي ازساعت 11الي 12:20 کلاس جبراني استاد رسولي اصول مديريت ساخت ازساعت 8الي 9:30 وترابري ازساعت 9:30 الي 10:50 وروسازي ازساعت 11الي 12:20 در مورخه 97/03/03تشکيل خواهد شد 1397/03/01 9:50:9
جبراني 97/03/05 پيرمحمدي زمين شناسي کاربردي ازساعت 11الي 12:20 کلاس جبراني استاد پيرمحمدي زمين شناسي کاربردي ازساعت 11الي 12:20 در مورخه 97/03/05تشکيل خواهد شد 1397/03/01 9:21:25
جبراني 97/03/03 امين نوري وند تحليل مقدماتي سازه ازساعت 9:30 الي 10:50 وروشهاي اجرايي ساختمان ازساعت 11الي 12:20 کلاس جبراني استاد امين نوري وند تحليل مقدماتي سازه ازساعت 9:30 الي 10:50 وروشهاي اجرايي ساختمان ازساعت 11الي 12:20 در مورخه 97/03/03تشکيل خواهد شد 1397/03/01 9:13:34
جبراني 97/03/04 رزم آرا تاريخچه دامپزشکي ازساعت 8الي 10:50 واپيدمي تکنولوژي ازساعت 11الي 15:30 کلاس جبراني استاد رزم آرا تاريخچه دامپزشکي ازساعت 8الي 10:50 واپيدمي تکنولوژي ازساعت 11الي 15:30 در مورخه 97/03/04تشکيل خواهد شد 1397/02/30 7:56:54
جبراني 97/03/03 بيضاء آز - ماشين 1-ازساعت9/30 الي12/20 کلاس جبراني استاد بيضاء آز - ماشين 1-ازساعت9/30 الي12/20 در مورخه 97/03/03تشکيل خواهد شد 1397/02/28 12:22:6
جبراني 97/03/03 خانم شاه محمدي سيستم قدرت انعطاف پذير ازساعت 12:20الي 13:40 کلاس جبراني استاد خانم شاه محمدي سيستم قدرت انعطاف پذير ازساعت 12:20الي 13:40 در مورخه 97/03/03تشکيل خواهد شد 1397/02/27 14:43:52
جبراني 97/03/12 خانم رشيد نجفي طراحي معماري 4 ازساعت 8:15 الي 15:45 کلاس جبراني استاد خانم رشيد نجفي طراحي معماري 4 ازساعت 8:15 الي 15:45 در مورخه 97/03/12تشکيل خواهد شد 1397/02/18 11:58:34
جبراني 97/03/03 رئوفي آز. تکنولوژي بتن ازساعت 11الي 13:40 کلاس جبراني استاد رئوفي آز. تکنولوژي بتن ازساعت 11الي 13:40 در مورخه 97/03/03تشکيل خواهد شد  
جبراني 97/03/03 رئوفي آز.تکنولوژي بتن ازساعت 12:20 الي 13:40 و14الي 15:30 کلاس جبراني استاد رئوفي آز.تکنولوژي بتن ازساعت 12:20 الي 13:40 و14الي 15:30 در مورخه 97/03/03تشکيل خواهد شد  
جبراني 97/03/05 پيرمحمدي هيدرولوژي مهندسي ازساعت 8الي 9:30 و9:30 الي 10:50 کلاس جبراني استاد پيرمحمدي هيدرولوژي مهندسي ازساعت 8الي 9:30 و9:30 الي 10:50 در مورخه 97/03/05تشکيل خواهد شد  
جبراني 97/03/05 پيرمحمدي اصول مهندسي فرودگاه ازساعت 12:20 الي 13:40 کلاس جبراني استاد پيرمحمدي اصول مهندسي فرودگاه ازساعت 12:20 الي 13:40 در مورخه 97/03/05تشکيل خواهد شد  
جبراني 97/03/06 نجف دخت متون فقه ازساعت 11الي 12:20 و12:20 الي 13:40 کلاس جبراني استاد نجف دخت متون فقه ازساعت 11الي 12:20 و12:20 الي 13:40 در مورخه 97/03/06تشکيل خواهد شد  
عدم تشکیل 97/03/04 خوش نظر کليه دروس کلاس استاد خوش نظر کليه دروس در مورخه 97/03/04تشکيل نخواهد شد  
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد