سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨
Fmenu Not Found

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 ویا


جبرانی/غیبت تاریخ غیبت/جبرانی نام استاد نام درس توضیحات تاریخ ثبت ویرایش حذف
عدم تشکیل 98/11/28 قايم مقامي کليه دروس کلاس استاد قايم مقامي کليه دروس در مورخه 98/11/28تشکيل نخواهد شد 1398/11/28 9:44:20
عدم تشکیل 98/11/28 مرتضي اصل کليه دروس کلاس استاد مرتضي اصل کليه دروس در مورخه 98/11/28تشکيل نخواهد شد 1398/11/28 9:31:15
عدم تشکیل 98/1128 اسمعيلي کليه دروس کلاس استاد اسمعيلي کليه دروس در مورخه 98/1128تشکيل نخواهد شد 1398/11/28 8:46:36
عدم تشکیل 98/11/28 خانم محمديان کليه دروس کلاس استاد خانم محمديان کليه دروس در مورخه 98/11/28تشکيل نخواهد شد 1398/11/28 11:8:37
عدم تشکیل 98/11/28 قياسي کليه دروس کلاس استاد قياسي کليه دروس در مورخه 98/11/28تشکيل نخواهد شد 1398/11/28 10:4:40
عدم تشکیل 98/11/28 پور قهرماني کليه دروس کلاس استاد پور قهرماني کليه دروس در مورخه 98/11/28تشکيل نخواهد شد 1398/11/28 10:17:6
عدم تشکیل 98/11/27 الي 98/11/30 (يکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه ) رحيم درخشاني کليه ي دروس کلاس استاد رحيم درخشاني کليه ي دروس در مورخه 98/11/27 الي 98/11/30 (يکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه )تشکيل نخواهد شد 1398/11/23 10:32:29
عدم تشکیل 98/11/28 خانم تحويلدار کليه ي دروس کلاس استاد خانم تحويلدار کليه ي دروس در مورخه 98/11/28تشکيل نخواهد شد  
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد