.
سه شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٠

رشته،سرفصل و ترم بندی گروه

آدرس: ساختمان خیابانی - طبقه دوم

شماره تماس: داخلی

اساتید گروه

مدیر گروه : دکتر فرخ آقا محمد زاده

برنامه حضور مدیرگروه در دانشگاه

استاد
نام خانوادگی و نام رشته تحصیلی آخرین مقطع تحصیلی مرتبه علمی ایمیل وب سایت عکس
يثربي نيا ياشار عمران - سازه دکتري تخصصي استاديار yashar_y81@yahoo.com http://yasrebinia.iaushab.ac.ir استاد
جعفري گلدرق يونس نقشه برداري كارشناسي ارشد مربي jafari.y2010@gmail.com http://yjafari.iaushab.ac.ir استاد
مطلبيان مسعود عمران - خاک كارشناسي ارشد مربي motallebian@yahoo.com http://motalebian.iaushab.ac.ir استاد
پورقاسمي پيمان عمران- آب كارشناسي ارشد مربي   وب استاد
زارعان شيروانه ده احمد ژئوفيزيک دکتري تخصصي استاديار a.zarean@iaushab.ac.ir http://zarean.iaushab.ac.ir استاد
نوري وند امين عمران كارشناسي ارشد مربي nourivand_amin@yahoo.com http://nourivand.iaushab.ac.ir استاد
رئوفي مسعود عمران - سازه كارشناسي ارشد مربي m.raoufi@iau.shab.ir http://raoufi.iaushab.ac.ir استاد
حديدي علي عمران - سازه دکتري تخصصي دانشيار a_hadidi@tabrizu.ac.ir http://hadidi.iaushab.ac.ir استاد
امامي کمال مهندسي عمران- خاک پي كارشناسي ارشد مربي kemami475@iaushab.ac.ir http://kemami.iaushab.ac.ir استاد
صابري محمد عمران - سازه دکتري تخصصي استاديار saberi52@iaushab.ac.ir http://saberi.iaushab.ac.ir استاد
مجتهدي جواد عمران دکتري تخصصي استاديار moj@iaushab.ac.ir http://jmojtahedi.iaushab.ac.ir استاد
وجودي مهرباني رضا عمران دکتری تخصصی استادیار   http://voujoudi.iaushab.ac.ir استاد
پيرمحمدي عليشاه فرهاد زمين شناسي دکتري تخصصي استاديار petrofarhad@yahoo.com http://pirmohammadi.iaushab.ac.ir استاد
مجتهدي منصور زمين شناسي دکتري تخصصي دانشيار modjtahedi@tabrizu.ac.ir http://mmojtahedi.iaushab.ac.ir استاد
رسولي سرابي اسحاق عمران كارشناسي ارشد مربي e_rasouli_sarabi@iaushab.ac.ir http://rasouli.iaushab.ac.ir استاد
فرهمند آذر بهمن عمران - سازه دکتري تخصصي دانشيار b-farahmand@tabrizu.ac.ir http://farahmandazar.iaushab.ac.ir استاد
جواهرزاده سعيد عمران -سازه دکتري تخصصي استاديار javaher@iaushab.ac.ir http://javaherzade.iaushab.ac.ir استاد
جعفري بهنام عمران - زلزله دانشجوي دکترا مربي BEHJAFARI@IAUSHAB.AC.IR http://bjafari.iaushab.ac.ir استاد
آقامحمدزاده فرخ عمران كارشناسي ارشد مربي farrokh.am@gmail.com http://fagamohammadzade.iaushab.ac.ir استاد
فرزان يعقوب عمران دکتري استاد yfarzan@yahoo.com http://yfarzan.iaushab.ac.ir استاد

 

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927