.
پنج شنبه ٢٩ مهر ١٤٠٠

گروه هاي آموزشي دانشکده فنی و مهندسی

آدرس: ساختمان امام خمینی - طبقه سوم

شماره تماس: داخلی 409

مدیر گروه : دکتر شاهین اکبرپور

برنامه حضور مدیرگروه در دانشگاه

استاد
نام خانوادگی و نام رشته تحصیلی آخرین مقطع تحصیلی مرتبه علمی ایمیل وب سایت عکس
فرزان علي مهندسي کامپيوتر - هوش مصنوعي دکتري تخصصي مربي a_farzan@hotmail.com http://farzan.iaushab.ac.ir استاد
عيسي زاده آياز علوم کامپيوتر دکتري تخصصي استاد isazadeh@tabrizu.ac.ir http://isazadeh.iaushab.ac.ir استاد
پارسا سعيد مهندسي کامپيوتر نرم افزار دکتري تخصصي دانشيار parsa@iust.ac.ir وب استاد
جبرئيل جمالي محمدعلي مهندسي کامپيوتر سخت افزار دکتري تخصصي استاديار m_jamali@itrc.ac.ir http://jamali.iaushab.ac.ir استاد
لطفي ناصر نرم افزار کامپيوتر كارشناسي ارشد مربي http://lotfi.iaushab.ac.ir استاد
چلنگر محرم کامپيوتر كارشناسي ارشد مربي http://challenger.iaushab.ac.ir استاد
خليل پور وحيد نرم افزار کامپيوتر كارشناسي ارشد مربي vahid http://khalilpour.iaushab.ac.ir استاد
تقوي افشرد سعيد كامپيوتر دکتري تخصصي مربي afshord@gmail.com http://taghavi.iaushab.ac.ir استاد
دادجويان علي اکبر معماري کامپيوتر كارشناسي ارشد مربي mycompstu@gmail.com http://dadjouyan.iaushab.ac.ir استاد
مرادي قشلاق محمد باقر مهندسي کامپيوتر نرم افزار كارشناسي ارشد مربي mbـmoradi@iaushab.ac.ir http://moradi.iaushab.ac.ir استاد
هاشمي شبيري هاله نرم افزار کامپيوتر كارشناسي ارشد مربي ha_shobeiri@iaushab.ac.ir http://hashemi.iaushab.ac.ir استاد
هدايتي نصراله كامپيوتر دکتري تخصصي استاديار وب استاد
شکرزاده زينب نرم افزار کامپيوتر كارشناسي ارشد مربي shokrzadeh82@yahoo.com http://shokrzadeh.iaushab.ac.ir استاد
جلالي اميرحسين مهندسي کامپيوتر نرم افزار كارشناسي ارشد مربي amir.jal@gmail.com http://jalali.iaushab.ac.ir استاد
اناري بابک نرم افزار کامپيوتر كارشناسي ارشد مربي anari@iaushab.ac.ir http://anari.iaushab.ac.ir استاد
ابوفتحي يوسف مهندسي کامپيوتر نرم افزار كارشناسي ارشد مربي y.abofathy@iaushab.ac.ir http://abofathy.iaushab.ac.ir استاد
زارعي باقر نرم افزار کامپيوتر كارشناسي ارشد مربي Zarei.bager@IAUshab.ac.ir http://zarei.iaushab.ac.ir استاد
نوري زاده سعيد نرم افزار کامپيوتر كارشناسي ارشد مربي saeed@iaushab.ac.ir http://nourizadeh.iaushab.ac.ir استاد
نجارکريمي سيامک مهندسي کامپيوتر نرم افزار كارشناسي ارشد مربي siyamak.karimi@gmail.com http://karimi.iaushab.ac.ir استاد
ايار مهدي نرم افزار کامپيوتر كارشناسي ارشد مربي m_ayar@iaushab.ac.ir http://ayar.iaushab.ac.ir استاد
مجيد نژاد وحيد مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی دکتري تخصصي استاديار vahidmn@iaushab.ac.ir http://majidnezhad.iaushab.ac.ir استاد
اکبرپور شاهين مهندسي کامپيوتر - هوش مصنوعي دکتري تخصصي استاديار shahin@iaushab.ac.ir http://akbarpour.iaushab.ac.ir استاد
خسروي فر حسين نرم افزار کامپيوتر كارشناسي ارشد مربي hoseinkhosravy@gmail.com http://khosravifar.iaushab.ac.ir استاد

   دانلود : فرم درخواست تعيين استادان راهنما و مشاور برای دانشجويان مقطع تحصيلات تکميلی           حجم فایل 142 KB
   دانلود : سوابق_فعالیت_های_آموزشی.doc           حجم فایل 112 KB

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927