.
سه شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٠

رشته،سرفصل و ترم بندی گروه

آدرس: ساختمان امام خمینی - طبقه سوم

شماره تماس: داخلی

اساتید گروه

مدیر گروه : دکتر جابر پولادی

برنامه حضور مدیرگروه در دانشگاه

استاد
نام خانوادگی و نام رشته تحصیلی آخرین مقطع تحصیلی مرتبه علمی ایمیل وب سایت عکس
شاه محمدي سيما برق قدرت دکتري تخصصي استادیار simashahmohamadi@yahoo.com http://shahmohammadi.iaushab.ac.ir استاد
صلاي نادري محمد برق دکتري تخصصي استاديار   وب استاد
بابائي ناصر مکانيک دکتری تخصصی استادیار babaei.sme@gmail.com http://nbabaei.iaushab.ac.ir استاد
خان محمدي سهراب اتوماتيک و سيستم دکتري تخصصي استاد khan@tabrizu.ac.ir http://khanmohammadi.iaushab.ac.ir استاد
بيضاء جمال برق قدرت دکتري تخصصي استاديار jamalbeiza@gmail.com http://beiza.iaushab.ac.ir استاد
انصاري نيا حسن برق- كنترل كارشناسي ارشد مربي hasan.ansarynia@gmail.com http://ansarynia.iaushab.ac.ir استاد
طنابي حامد مکانيک كارشناسي ارشد مربي h.tanabi@gmail.com وب استاد
رستم آبادي فرشاد برق دکتري تخصصي استاديار   وب استاد
بانان علي عباسي خليل برق قدرت دکتري تخصصي استاديار   وب استاد
عليپور حسن برق قدرت دکتری تخصصی استادیار hasan.alipour2006@gmail.com http://halipour.iaushab.ac.ir استاد
ملک زاده ديلمقاني ساسان مکانيک كارشناسي ارشد مربي s.malekzadeh@iaushab.ac.ir http://malekzadeh.iaushab.ac.ir استاد
محمديان ليلا برق قدرت دکتري تخصصي استادیار le.mohammadian@tabrizu.ac.ir http://lmohammadian.iaushab.ac.ir استاد
پورزين العابدين محسن مکانيک كارشناسي ارشد مربي   http://mpourzeynali.iaushab.ac.ir استاد
تاتاري افشين برق قدرت كارشناسي ارشد مربي tatari@iaushab.ac.ir http://tatari.iaushab.ac.ir استاد
حيدري پارام بهنام مکانيک دکتری تخصصی مربي b_heydari@tabrizu.ac.ir وب استاد
عابدين زاده طاهر برق قدرت دکتری تخصصی استاد taherabedinzade@yahoo.com http://abedinzade.iaushab.ac.ir استاد
شعباني برنج آباد رسول مکانيک دکتري تخصصي استاديار r.shabani@urmia.ac.ir وب استاد
پولادي جابر برق قدرت دانشجوي دکترا مربي pouladi@aut.ac.ir http://pouladi.iaushab.ac.ir استاد
صالحپور اسکوئي فرزين مکانيک دانشجوي دکترا مربي f_salehpour@sut.ac.ir http://fsalehpour.iaushab.ac.ir استاد
پورقاسمي کامران مكانيك كارشناسي ارشد مربي Kamran.poorghasemi@gmail.com وب استاد
نظرعليلو محمد برق الکترونيک كارشناسي ارشد مربي m_nazaraliloo@yahoo.com http://nazaraliloo.iaushab.ac.ir استاد
دقيق علي برق قدرت دانشجوي دکترا مربی   http://daghigh.iaushab.ac.ir استاد
صادقپور خامنه حسن برق- كنترل كارشناسي ارشد فاقد مرتبه علمي h_sadeghpoor89@ms.tabrizu.ac.ir وب استاد
خروجي شهروز برق كارشناسي ارشد مربي   وب استاد
ستايش حق مهدي مکاترونيک كارشناسي ارشد مربي setayesh@iaushab.ac.ir http://setayeshhagh.iaushab.ac.ir استاد
سمائی مجتبی مهندسی مکانیک دکتری تخصصی مربی m.samaei@iaushab.ac.ir http://samaei.iaushab.ac.ir  
اسمعيلي کجاباد سيامک برق قدرت كارشناسي ارشد مربي sia_esmaili@yahoo.com http://esmaili.iaushab.ac.ir استاد

 

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927