.
پنج شنبه ٢٩ مهر ١٤٠٠

گروه هاي آموزشي دانشکده علوم پایه

نام رشته مقطع تحصیلی کد رشته دريافت سرفصل
آموزش رياضي کارشناسی ناپیوسته 30111 دريافت سرفصل
رياض محض-جبر کارشناسی ارشد 30121 دريافت سرفصل
رياضي کاردانی ناپیوسته 30108 دريافت سرفصل
رياضي کارشناسی ناپیوسته 30108 دريافت سرفصل
رياضي كاربردي ـ آناليز عددي کارشناسی ارشد 30115 دريافت سرفصل
رياضي كاربردي ـ تحقيق در عمليات کارشناسی ارشد 30106 دريافت سرفصل
رياضي محض-آناليز کارشناسی ارشد 30122 دريافت سرفصل
رياضي کاربردي کارشناسی 30120 دريافت سرفصل
رياضي کاربردي کارشناسی ارشد 30120 دريافت سرفصل
رياضي-آناليز دکتری تخصصی 30113 دريافت سرفصل
رياضي-جبر دکتری تخصصی 30112 دريافت سرفصل
رياضي-دبيري رياضي کاردانی ناپیوسته 30108 دريافت سرفصل
رياضي-دبيري رياضي کارشناسی ناپیوسته 30108 دريافت سرفصل
رياضي-رياضي كاربردي کارشناسی 30109 دريافت سرفصل
رياضي-رياضي كاربردي کارشناسی ارشد 30109 دريافت سرفصل
رياضي-رياضي محض کارشناسی 30101 دريافت سرفصل
رياضي-رياضي محض کارشناسی ارشد 30101 دريافت سرفصل
شيمي -شيمي آلي کارشناسی ارشد 30314 دريافت سرفصل
شيمي کاربردي کارشناسی 30303 دريافت سرفصل
علوم کامپيوتر کارشناسی 30117 دريافت سرفصل
علوم کامپيوتر کارشناسی ارشد 30117 دريافت سرفصل
فيزيک کارشناسی 30201 دريافت سرفصل
ابلاغ سرفصل بازنگري شده رشته فيزيك کارشناسی 30201 دريافت سرفصل
فيزيک هسته اي کارشناسی 30223 دريافت سرفصل
فيزيک هسته اي کارشناسی ارشد 30223 دريافت سرفصل
مهندسي شيمي کارشناسی 40201 دريافت سرفصل
مهندسي شيمي - صنايع غذايي کارشناسی 40214 دريافت سرفصل
مهندسي شيمي - مهندسي صنايع غذايي کارشناسی 40256 دريافت سرفصل

 

   دانلود : راهنمای نگارش پروپوزال           حجم فایل 17 KB
   دانلود : سرفصل دروس کارشناسی ارشد آموزش ریاضی           حجم فایل 829 KB
   دانلود : سرفصل ارشدعلوم كامپيوتر گرايش سيستم هاي هوشمند           حجم فایل 17 KB
   دانلود : سرفصل ارشدرياضي کاربردي گرايش آناليزعددي           حجم فایل 16 KB
   دانلود : سرفصل ارشدعلوم كامپيوتر گرايش سيستم هاي کامپيوتري           حجم فایل 16 KB
   دانلود : سرفصل ارشدرياضي محض گرايش جبر           حجم فایل 16 KB
   دانلود : سرفصل ارشدرياضي كاربردي گرايش تحقيق درعمليات           حجم فایل 16 KB
   دانلود : سرفصل دروس کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی           حجم فایل 1301 KB
   دانلود : سرفصل دروس دکتری ریاضی           حجم فایل 37 KB
   دانلود : سرفصل دروس کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر           حجم فایل 948 KB
   دانلود : فرم نمره سمینار           حجم فایل 37 KB
   دانلود : فرم درخواست سمینار           حجم فایل 32 KB
   دانلود : معرفی رشته مھندسی پرتو پزشکی           حجم فایل 333 KB
   دانلود : معرفی رشته مھندسی اپتیک و لیزر           حجم فایل 432 KB
   دانلود : آشنایی با رشته مهندسی هسته اي           حجم فایل 333 KB
   دانلود : معرفی گرایشهاي مختلف رشته فیزیک           حجم فایل 122 KB

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927