.
پنج شنبه ٢٩ مهر ١٤٠٠

رشته،سرفصل و ترم بندی گروه

آدرس: ساختمان امام خمینی - طبقه سوم

شماره تماس: داخلی

اساتید گروه

مدیر گروه : دکتر جابر پولادی

برنامه حضور مدیرگروه در دانشگاه

استاد
نام رشته مقطع تحصیلی کد رشته دريافت سرفصل
الکتروتکنيک - برق صنعتي کاردانی پیوسته 40130 دريافت سرفصل
تاسيسات - تهويه مطبوع کاردانی پیوسته 40628 دريافت سرفصل
ساخت و توليد-قالبسازي کارشناسی ناپیوسته 40629 دريافت سرفصل
علمي کاربردي برق - الکترونيک کارشناسی ناپیوسته 40113 دريافت سرفصل
علمي کاربردي مکانيک خودرو کاردانی پیوسته   دريافت سرفصل
قدرت-الكتروتكنيک کاردانی پیوسته 40102 دريافت سرفصل
كاردان فني برق -قدرت کاردانی پیوسته 70106 دريافت سرفصل
كاردان فني برق-الکترونيک کاردانی ناپیوسته 40113 دريافت سرفصل
مهندسي برق کارشناسی 40119 دريافت سرفصل
مهندسي برق - قدرت گرايش الكترونيك قدرت کارشناسی ارشد 40183 دريافت سرفصل
مهندسي برق - قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي کارشناسی ارشد 40181 دريافت سرفصل
مهندسي برق - قدرت گرايش سيستم هاي قدرت کارشناسی ارشد 40180 دريافت سرفصل
مهندسي برق - قدرت گرايش ماشين هاي الكتريكي کارشناسی ارشد 40182 دريافت سرفصل
مهندسي برق-قدرت کارشناسی 40123 دريافت سرفصل
مهندسي برق-قدرت کارشناسی ناپیوسته 40123 دريافت سرفصل
مهندسي برق-قدرت کارشناسی ارشد 40123 دريافت سرفصل
مهندسي برق-قدرت دکتری تخصصی 40123 دريافت سرفصل
مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد-قالبسازي کارشناسی ناپیوسته 40660 دريافت سرفصل
مهندسي تکنولوژي الکترونيک کارشناسی ناپیوسته 40134 دريافت سرفصل
مهندسي تکنولوژي برق - شبکه هاي انتقال و توزيع کارشناسی ناپیوسته 40135 دريافت سرفصل
مهندسي تکنولوژي برق - قدرت کارشناسی ناپیوسته 40143 دريافت سرفصل
مهندسي تکنولوژي تاسيسات حرارتي و برودتي کارشناسی ناپیوسته 40658 دريافت سرفصل
مهندسي تکنولوژي مکانيک خودرو کارشناسی ناپیوسته 40657 دريافت سرفصل
مهندسي مكاترونيك کارشناسی ارشد 40632 دريافت سرفصل
مهندسي مكاترونيك گرايش اتوماتيك و كنترل توليد کارشناسی ارشد 40672 دريافت سرفصل
مهندسي مكاترونيك گرايش ارتباطات جنبي انسان-ماشين-كامپيوتر کارشناسی ارشد 40674 دريافت سرفصل
مهندسي مكاترونيك گرايش طراحي رباتها و سيستمهاي مكاترونيكي کارشناسی ارشد 40673 دريافت سرفصل
مهندسي مکانيک کارشناسی 40675 دريافت سرفصل
مهندسي مکانيک کاردانی ناپیوسته 40675 دريافت سرفصل
مهندسي مکانيک کارشناسی ناپیوسته 40675 دريافت سرفصل
مهندسي مکانيک کاردانی پیوسته 40675 دريافت سرفصل
مکانيک خودرو- مکانيک خودرو کاردانی پیوسته 40626 دريافت سرفصل

 

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927