.
پنج شنبه ٢٩ مهر ١٤٠٠

رشته،سرفصل و ترم بندی گروه

آدرس: ساختمانخیابانی - طبقه دوم

شماره تماس: داخلی

اساتید گروه

مدیر گروه : دکتر جلال شایق و دکتر رحیم بهشتی

برنامه حضور مدیرگروه در دانشگاه

استاد
نام خانوادگی و نام رشته تحصیلی آخرین مقطع تحصیلی مرتبه علمی ایمیل وب سایت عکس
قياسي قلعه کندي جمشيد دامپزشكي دکتري تخصصي استاديار ghiasi_jam@yahoo.com http://ghiasi.iaushab.ac.ir/ استاد
مشکيني سعيد دامپزشکي - آبزيان دکتري تخصصي استاديار   وب استاد
آقائي رضا دامپزشكي دکتري تخصصي مربي aghaei1356@gmail.com http://raghaei.iaushab.ac.ir/ استاد
هوشنگي امير فرهنگ دامپزشكي دکتري حرفه اي مربي draf.houshangi@yahoo.com http://houshangi.iaushab.ac.ir استاد
مظاهري خامنه جمال دامپزشكي دکتري حرفه اي مربي   وب استاد
موثق غازاني محمد حسين دامپزشکي-بهداشت موادغذائي دکتري تخصصي استاديار drmovassagh@iaushab.ac.ir http://movassagh.iaushab.ac.ir استاد
بهشتي رحيم مامايي و بيماري هاي توليد مثل دام دکتري تخصصي استاديار R.beheshti@iaushab.ac.ir http://beheshti.iaushab.ac.ir استاد
هاتفي نژاد کيوان دامپزشکي-بهداشت بيماريهاي طيور دکتري مربي http://miss3.iaushab.ac.ir http://hatefi.iaushab.ac.ir/ استاد
کرمي بناري اميررضا دامپزشکي - فارماکولوژي دکتري تخصصي استاديار karami@iaushab.ac.ir http://karami.iaushab.ac.ir/ استاد
ديانت وحيد دامپزشكي دکتري تخصصي استاديار vdianat2002@gmail.com http://dianat.iaushab.ac.ir استاد
شايق جلال دامپزشکي - ميکروبيولوژي دکتري استاديار jalalshayegh@gmail.com http://jshayegh.iaushab.ac.ir/ استاد
صدقيان محمد دامپزشکي - انگل شناسي دکتري استاديار Drmsadvet@yahoo.com http://sadaghian.iaushab.ac.ir استاد
داودي يوسف   دکتري استاديار   وب استاد
عشرتخواه بهراد کلينيکال پاتولوژي دکتري حرفه اي استاديار beshratkhah@iaushab.ac.ir http://eshratkhah.iaushab.ac.ir/ استاد
کردگاري مهناز بيولوپي ماهيان دريايي كارشناسي ارشد مربي   وب استاد
قايم مقامي هزاوه سيدسعيد دامپزشکي - آبزيان دکتري استاديار saghaem@yahoo.com http://saghaem.iaushab.ac.ir/ استاد

 

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927