.
پنج شنبه ٢٩ مهر ١٤٠٠

رشته،سرفصل و ترم بندی گروه

آدرس: ساختمان خیابانی - طبقه دوم

شماره تماس: داخلی

اساتید گروه

مدیر گروه : دکتر فرخ آقا محمد زاده

برنامه حضور مدیرگروه در دانشگاه

استاد
نام رشته مقطع تحصیلی کد رشته دريافت سرفصل
ساختمان کاردانی پیوسته 40428 دريافت سرفصل
علمي كاربردي ساختمان کارشناسی ناپیوسته 40442 دريافت سرفصل
كاردان فني عمران-سد و شبكه کاردانی ناپیوسته 40449 دريافت سرفصل
كاردان فني عمران-كارهاي عمومي ساختمان کاردانی ناپیوسته 40482 دريافت سرفصل
مهندسي تکنولوژي ساختمان کارشناسی ناپیوسته 40463 دريافت سرفصل
مهندسي تکنولوژي عمران - عمران کارشناسی ناپیوسته 40467 دريافت سرفصل
مهندسي تکنولوژي نقشه برداري کارشناسی ناپیوسته 40469 دريافت سرفصل
مهندسي عمران - آب کارشناسی 40402 دريافت سرفصل
مهندسي عمران - خاک کارشناسی 40457 دريافت سرفصل
مهندسي عمران - راه کارشناسی 40458 دريافت سرفصل
مهندسي عمران - سازه کارشناسی 40471 دريافت سرفصل
مهندسي عمران - مهندسي زلزله کارشناسی ارشد 40426 دريافت سرفصل
مهندسي عمران - نقشه برداري کارشناسی 40479 دريافت سرفصل
مهندسي عمران- مهندسي آب و سازه هاي هيدروليکي کارشناسی ارشد 40392 دريافت سرفصل
مهندسي عمران-عمران کارشناسی 40401 دريافت سرفصل
مهندسي عمران-عمران کارشناسی ناپیوسته 40401 دريافت سرفصل
مهندسي عمران-مهندسي سازه کارشناسی ارشد 40485 دريافت سرفصل
کارهاي عمومي ساختمان کاردانی ناپیوسته دريافت سرفصل

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927