English
دوشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٧
کمیته جذب و گسترش

کمیته جذب و گسترش

اعضای کمیته:

1- دکتر جلیل امیر پور داریانی- رئیس واحد و عضو کمیته

2- دکتر ناصر ماهری سیس- دبیر کمیته

3- دکتر ناصر ناصری- عضو کمیته

4- دکتر عبدالاحد شاددل - عضو کمیته

5- دکتر محمد صدقیان-عضو کمیته

6- مهندس رضا حسینقلی زاده-عضو کمیته 

توجه: اساتید محترم می توانند بخشنامه ها و فرمهای مربوطه را از قسمت ذیل دانلود نمایند.

   دانلود : form20.doc           حجم فایل 194 KB
   دانلود : راهنمای استخدام           حجم فایل 40 KB
   دانلود : فرم شماره ٥           حجم فایل 308 KB
   دانلود : فرم شماره 1 استخدام           حجم فایل 1176 KB
   دانلود : نمونه تعهد محضري           حجم فایل 24 KB
   دانلود : cvlatin           حجم فایل 96 KB
   دانلود : CVfarsi           حجم فایل 82 KB
 آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927
بازدیدکنندگان این صفحه:

4319

بازدیدکنندگان امروز:

5664

کل بازدیدکنندگان:

18796629

بازدید کنندگان آنلاین:

7