.
سه شنبه ١٦ آذر ١٤٠٠

.لطفا مشخصات را ثبت نموده و در پائین فرم، کارگاه مورد نظر را انتخاب نمائید
نام : * نام خانوادگی : *
نام پدر : * شماره شناسنامه : *
کد ملی : * تلفن همراه : *
ایمیل : *

محل صدور: *

آخرین مدرک تحصیلی : * رشته تحصیلی : *

تصویر فیش واریزی :   

متن درون تصویر را وارد نمایید. متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*

تاریخ برگزاری

عنوان کارگاه

مدرس دوره انتخاب

1395/9/15

A استخراج پروتئین و آشنایی با الکتروفورز عمودی

دکتر سلامت دوست

1395/9/21

B استخراج DNA و آشنایی با الکتروفورز افقی

دکتر قربانی

1395/9/23 C اصول جیره نویسی اختصاصی در تغذیه دام و طیور

دکترابراهیم نژاد

1395/9/1

D اصول تهیه محلول های آزمایشگاهی و صنعتی

دکتر نوروزی

1395/9/16

E عصاره گیری و اسانس گیری از گیاهان دارویی

دکتر کرمی

مهندس پوراحمدی

1395/9/14 F روش مقاله نویسی به زبان فارسی و انگلیسی

دکتر موثق

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927